Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Nejvýznamnější události Unie vydavatelů v roce 2015 a na začátku roku 2016

Časopis roku 2014
Dne 16. dubna 2015 byly vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2014. Soutěž pořádaná Sekcí časopisů Unie vydavatelů v roce 2015 proběhla v osmi kategoriích a zúčastnilo se jí 42 titulů a 11 obálek. Vítězství v jednotlivých kategoriích si odnesly časopisy TV MAX, MARIANNE, F.O.O.D., MARIE CLAIRE, KONDICE, REPORTÉR a FORBES č. 4/2014. Vyhlášení výsledků proběhlo v příjemné náladě v klubu SaSaZu za přítomnosti více než 250 zástupců vydavatelů, agentur, inzerentů, novinářů a odborné veřejnosti. Novinkou byl online přenos vyhlašování výsledků realizovaný ve spolupráci s MediaGuru. Hlavním partnerem ročníku byla PNS, a. s. a mediálními partnery MediaGuru, FTV Prima a ČTK.

Podpora kreativity tiskové inzerce
V návaznosti na úspěšnou vernisáž a výstavu nejkreativnějších tiskových inzerátů vyhodnocených na festivalu Cannes Lions, která proběhla v roce 2014, představila Unie vydavatelů kreativní tiskovou inzerci v květnu 2015 formou výstavy na Letišti Praha a ve stejné době také na konferenci Marketing management.


Snímek výstavy kreativní tiskové inzerce na Letišti V. Havla v Praze-Ruzyni

Unie vydavatelů se podílela i na dalších akcích, jako například soutěži mladých kreativců Young Lions, kde působila jako partner kategorie tiskových inzerátů. Cílem soutěže je podpořit zájem mladých kreativců o vytváření kvalitní a nápadité tiskové reklamy.

Brunch časopisů o inovacích
Významnou odbornou akcí byl brunch časopisů uskutečněný 9. června 2015. Program brunche byl tematicky zaměřen na téma inovací na tiskovém trhu. S hlavní prezentací vystoupil významný mezinárodní odborník v oblasti inovací na tiskovém trhu a člen mnoha odborných týmů spolupracujících s mezinárodními vydavatelskými asociacemi Arno Laeven. Ten představil hlavní směry inovací v oblasti obsahu, ale také ve sféře obchodních modelů. Ve svém vystoupení zdůraznil, že inovace jsou kontinuální proces a vydavatelé musí neustále zkoušet nové postupy a přístupy. S určitým časovým odstupem opět vystoupil na brunchi zahraniční odborník, což vyvolalo zájem o účast i následný pozitivní ohlas v odborných médiích.


Panelisté brunche časopisů 9. 6. 2015 Tomáš Tkačík, Arno Laeven a Daniel Köppl


Účastníci brunche sledují zahajovací vystoupení prezidenta Unie vydavatelů Tomáše Tkačíka

Výzkumné workshopy
V průběhu uvedeného období realizovala Unie vydavatelů dva odborné workshopy určené především pro vydavatele. Oba workshopy byly zaměřeny na nové trendy ve výzkumu čtenosti tisku. první z nich proběhl v srpnu 2015 a zúčastnili se jej přestavitelé agentury Bucknull & Masson. Program workshopu byl věnován především trendům vývoje jednotné měny měření čtenosti vydavatelských značek. Velká pozornost byla věnována analýze jednotlivých pokusů o zavedení multimediálních nebo multiplatformích výzkumů v některých zemích.

Druhý workshop proběhl 3. 2. 2016 za přítomnosti zástupce mediálních agentur a zadavatelů reklamy a byl zaměřen přímo na diskusi o potřebách vydavatelů, jež by se měly promítnout do přípravy nového výzkumu čtenosti realizovaného po skončení současné etapy. Z workshopu vyplynuly závěry, jež nyní zpracovává výbor SVAT či specializovaná pracovní komise, a které se soustřeďují především na rozšíření výzkumu o sledování kvality kontaktu čtenářů s tiskem a propojení dat o sledování obsahu vydavatelských značek na různých platformách.

Účast Unie vydavatelů na konferenci Fórum Media 2015
Stejně jako v minulých letech se Unie vydavatelů zapojila jako odborný partner do pořádání konference Fórum Media 2015 v listopadu minulého roku. V rámci programu, zejména hlavní úvodní diskuse vystoupili přestavitelé některých velkých vydavatelství. Unie vydavatelů se na akci prezentovala také vlastním stánkem, kde byly k dispozici nově vydané publikace o případové studii kampaně AVON Cherish zpracované na základě výsledků výzkumu StarchMetrix a publikace o specifických vlastnostech tiskové inzerce, které podporují její vnímání a působení na spotřebitele, což je překlad původní německé brožury o tzv. slowertisingu.


Obálky publikací vydaných Unií vydavatelů v roce 2015

Výzkumný newsletter
V březnu 2016 zahájila Unie vydavatelů vydávání specializovaného čtvrtletního newsletteru o výzkumných tématech. Cílem newsletteru je seznámit vydavatele a odbornou veřejnost s novými trendy v oblasti výzkumu tiskového trhu i se zajímavými výsledky výzkumů pořádaných v různých místech světa. Obsah newsletteru vychází především z monitoringu zahraničních webových stránek věnovaných výzkumu tiskového trhu a podpoře tisku a soustřeďuje tyto informace v přehledné formě do jednoho informačního zdroje.


První vydání výzkumného newsletteru

Soutěž Časopis roku 2015
Dne 21. 4. 2016 byly Unií vydavatelů vyhlášeny v pražském klubu SaSaZu výsledky 12. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2015. Soutěž prošla ve 12. ročníku výraznými změnami. Především se změnilo rozdělení soutěžících titulů do kategorií, které byly nově vytvořeny na základě žánrové blízkosti titulů, přičemž vzniklo celkem 9 kategorií. Bylo tak nahrazeno předchozí rozdělení časopisů do skupiny definovaných podle výše prodaného nákladu, kdy spolu v jednotlivých kategoriích soutěžily tituly různého zaměření, které spojoval pouze přibližně stejně vysoký náklad, což se postupem času ukázalo jako snižující atraktivitu soutěže pro vydavatele. Zůstaly zachovány kategorie pro nově vzniklé tituly nebo obálky. Samostatnou byla v tomto ročníku klíčová kategorie Časopis roku, v níž soutěžili vítězové devíti kategorií stanovených podle žánrů, a to nejen na základě hodnocení porotou, ale také podle vývoje hlavních ukazatelů postavení na tiskovém trhu, jako je prodej, čtenost či inzertní výkon. Soutěže se mohly zúčastnit všechny tituly bez nutnosti zařazení do systému ověřování nákladu ABC ČR.

Další změna proběhla v oblasti hodnocení soutěžících časopisů, které proběhlo v tomto ročníku pouze na základě posouzení časopisů odbornou porotou.

Vzhledem k úpravě soutěžních kritérií letos hodnotila časopisy rozsáhlejší porota, která se v prvním kole skládala z 30 mediálních odborníků, zástupců zadavatelů reklamy a inzerentů či z výzkumných pracovníků atd. Ve druhém kole pak časopisy, které postoupily dále, hodnotila patnáctičlenná porota složená opět z reprezentantů výše uvedených skupin odborníků. Hodnocení proběhlo podle sedmi kritérií vyjadřujících různé aspekty kvality časopisů od vývoje jejich tržního postavení, přes obsahovou a grafickou kvalitu, vytváření podmínek inzerentům nebo jejich digitální aktivity. Ředitelkou soutěže byla i v tomto ročníku spisovatelka a ambasadorka projektu Čtení pomáhá Alena Ježková. Změny ve statutu soutěže měly pozitivní vliv na účast vydavatelů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 62 časopisů a 18 obálek, což jsou přibližně dvojnásobné počty proti předchozímu ročníku.

Uvedené akce nebyly jedinými aktivitami Unie vydavatelů v období roku 2015 a začátku roku 2016. O dalších tématech souvisejících se zaměřením činnosti Unie vydavatelů se můžete seznámit v následujících příspěvcích.

Výsledky 12. ročníku soutěže Časopis roku
– vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie I Sport a hobby
Svět motorů, Czech News Center
Kategorie II Bydlení a zahrada
Moderní byt, Business Media CZ
Kategorie III Populární věda a technika
National Geographic, Astrosat Media
Kategorie IV Životní styl
Marianne, Burda Praha
Kategorie V Ženský svět
Apetit, Burda Praha
Kategorie VI Děti a mládež
ABC, Czech News Center/td>
Kategorie VII Zpravodajství a ekonomika
Forbes, MediaRey
Kategorie VIII Volný čas
TV Star, Astrosat Media
Kategorie IX Svět a společnost
Reflex, Czech News Center
Kategorie X Objev roku
Newsweek, MediaRey
Kategorie XI Obálka roku
Forbes č. 6, MediaReyOcenění Časopis roku 2015 obdržel titul Forbes vydavatelství Media Rey.Porota 2. kola 12. ročníku soutěže Časopis roku zasedala 6. 4. 2016Generální ředitelka Burda Praha Petra Fundová a šéfredaktorka měsíčníku Marianne
Petra Švecová převzaly ocenění za první místo v kategorii IV – Životní styl.
V kategorii III – Populární věda a technika převzal ocenění za vítězství
šéfredaktor časopisu National Geographic Tomáš Tureček.Vítězem kategorie Obálka roku se stal Forbes číslo 6/2015.
Zde přebírá cenu jeho šéfredaktor Petr Šimůnek.Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií soutěže Časopis roku 2015 čekající na předání.Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned