Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Nejvýznamnější události roku 2014

KREATIVITA? V tisku na ní záleží! Ve čtvrtek 2. října 2014 se konala v prostorách Národní technické knihovny vernisáž k výstavě KREATIVITA? V tisku na ní záleží! Tato výstava, kterou v ČR pořádala Unie vydavatelů, měla poukázat na skutečnost, že tisková reklama je stále velmi účinný prostředek k oslovení zákazníků, zejména pokud je kreativní. Až do 16. října 2014 se mohla odborná i laická veřejnost nechat inspirovat výběrem z nejlepších prací, které byly oceněny na Cannes Lions International Festival of Creativity v letech 2011–2014. Tento festival je každoročně největší celosvětovou událostí pro všechny, které zajímá komerční komunikace a kreativita v reklamě.

Návštěvníci si na výstavě mohli prohlédnout 35 panelů s exekucemi z různých kategorií od prezentace automobilů, až po inzeráty nabádající k sociální odpovědnosti. Mnoho vystavených prací nepostrádalo vtip a švih, nad jinými bylo zase nutné se déle zamyslet. K vidění byli i vítězové posledních čtyřech ročníků hlavní ceny „Grand prix“ i práce české pobočky Y&R pro Harley-Davidson, za kterou získala v letošním roce zlatého lva.

Vernisáží, na které se mohli setkat zadavatelé reklamy společně se zástupci agentur a vydavateli provázela marketingová a mediální konzultantka Hana Huntová a vystoupili zde tři kreativci, kteří poukázali na stále trvající vysokou účinnost tiskové reklamy a nezbytnost odvahy klientů vytvářet nové projekty. Jako první vystoupil Troy Palmer, Senior Art Director z agentury Young & Rubicam, který hovořil o nutnosti přehodnocení pohledu na tištěnou reklamu, protože v současnosti je společnost přehlcena různými mediálními obsahy a je velmi těžké vymyslet něco, co opravdu zaujme. Druhý přednášející Will Rust, kreativní ředitel Ogilvy, představil ve své prezentaci práce z celého světa a zhodnotil, které z nich v současnosti nejlépe fungují. Tereza Svěráková, bývalá kreativní ředitelka z agentury Fallon Praha, pak provedla návštěvníky vernisáže exekucemi v kategorii auto-moto, která jí byla v době vernisáže profesně nejbližší.

Výstava se v roce 2014 objevila ještě jednou, a to na dvoudenní konferenci Forum media v listopadu loňského roku.

I v letošním roce budou moci kreativní nadšenci tyto kreativy shlédnout, například od 8. května do 7. června 2015 na pražském Letišti Václava Havla.

V roce 2015 je pak Unie vydavatelů partnerem v soutěži pro mladé kreativní profesionály do 28 let – Young Lions.

Může tisk poskytnout zadavatelům a agenturám více dat?

Tematický blok Unie vydavatelů na konferenci Forum Media, který uvedl předseda představenstva Sekce časopisů Tomáš Tkačík, byl určen především pro decision makery, kteří rozhodují o reklamních investicích. Na otázku, zda tisk může poskytnout nejen data o svém zásahu, ale i celou řadu dalších dat, jakými jsou například dopad a působení dané reklamy, vhodnost její kreativy nebo umístění v daném periodiku, a jak mohou tato data využívat mediální agentury a inzerenti, se pokusili odpovědět zástupci agentury Gfk Czech Dušan Očkaik a Jiří Nosek společně se zástupcem zadavatele Zbyňkem Gabrielem z České spořitelny a reprezentantkou agentury Mediaege:cia Renatou Rosendorfskou.

V hodinovém bloku představili roční fázi výzkumu StarchMetrix, o jehož zavedení v ČR se zasadila Sekce časopisů Unie vydavatelů, a která probíhala v období září 2013 – srpen 2014. Po představení výsledků roční fáze StarchMetrixu se otevřela zajímavá debata, především se zástupci dalších výzkumných agentur, která se zabývala otázkou, zda zjištěná data o reklamách v tištěných médiích, která tato výzkumná metoda poskytuje, jsou opravdu data pouze z tisku nebo zda a jaký na nich mají podíl další mediatypy. Na tuto otázku podle slov Jiřího Noska neexistuje jednoznačná odpověď, ale vzhledem k tomu, že se výzkumu účastnily i reklamy, které byly zveřejněny pouze v tisku a z naměřených dat nijak výrazně nevyčnívaly, je zřejmé, že výzkum StarchMetrix by mohl přinést velký užitek všem subjektům působícím v oblasti tiskové reklamy.

Celým tematickým blokem, na jehož konci se konalo slosování o produkty společnosti Apple, provázel moderátor Dalibor Gondík.

Časopis roku 2014

Výsledky XI. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2014 byly vyhlášeny Sekcí časopisů Unie vydavatelů ve čtvrtek 16. dubna 2015. Soutěž v letošním roce proběhla v celkem osmi kategoriích a přihlásilo se do ní 42 titulů a 11 obálek.

Soutěž Časopis roku je pořádána Sekcí časopisů Unie vydavatelů již od roku 2004 a v letošním roce proto proběhl již jedenáctý ročník. Za dobu své existence prošla soutěž několika významnými změnami, kdy došlo k rozšíření či redukci počtu soutěžních kategorií i úpravám pravidel účasti a hodnocení přihlášených časopisů.

Pro tento ročník vyhlásila Unie vydavatelů novou kategorii, pod názvem „Objev roku“, do které se mohly přihlásit všechny tituly, všech vydavatelství, u kterých byly splněna pouze jediná podmínka, a to započít vydávání v roce 2014. Nové objevy byly odbornou porotou hodnoceny podle jejich kvality, jedinečnosti, přehlednosti, designu, inovativnosti a jejich přínosu k oživení českého časopiseckého trhu.

I v prvních pěti klasických kategoriích, řazených podle prodaného nákladu, došlo k několika změnám. Přihlášené časopisy byly hodnoceny i nadále podle celkového indexu meziročního vývoje základních ukazatelů, ale odborná porota v letošním roce jednotlivé soutěžní časopisy hodnotila podle celkem sedmi kritérií. V nich ocenila nejen obsahovou a grafi ckou podobu časopisů, ale i to, jaká je jejich celková úspěšnost na trhu, jak odpovídají současným trendům, jak vycházejí vstříc inzerentům, jaká je úroveň jejich distribuce pomocí digitálních kanálů či jaká byla marketingová podpora, prováděna jejich vydavately. Podle statutu soutěže byly kategorie III. – Časopisy s prodaným nákladem 25.000 – 50.000 ks a VIII. – Obálka roku hodnoceny dvoukolově.

S tím, kdo získal titul Časopis roku 2014 v jednotlivých kategoriích, se mohli seznámit účastníci slavnostního večera v klubu SaSaZu.

Jedním z hlavních cílů soutěže Časopis roku je ocenit ty, kteří se na výrobě přihlášených titulů podílejí. Jsou to nejen redakční pracovníci, fotografové nebo grafi ci, ale i management jednotlivých vydavatelství, který jim k této práci vytváří, i v této pro tištěná média obtížné době, co nejlepší podmínky.Druhým, neméně důležitým důvodem ke konání soutěže tohoto typu je pomoc zadavatelům reklamy, mediálním agenturám i dalším subjektům působícím na mediálním trhu, v orientaci mezi širokou nabídkou titulů, a také příležitost jim ukázat, že tištěné časopisy jsou stále živým a přitažlivým formátem, který může být velmi efektivním nosičem komerčního obsahu.


Výsledky XI. ročníku Časopis roku
I. kategorie – TV MaX, vydavatel BAUER MEDIA v.o.s.
II. kategorie – MaRIaNNe, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
III. kategorie – F.O.O.D., vydavatel Mladá fronta a.s.
IV. kategorie – MaRIe CLaIRe, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
V. kategorie – KONDICe, vydavatel Astrosat Media s. r. o.
VI. kategorie – Hvězda roku 2014 – MaRIe CLaIRe,
vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
VII. kategorie – Objev roku 2014 – RePORTÉR,
vydavatel Reportér magazín s. r. o.
VIII. kategorie – Obálka roku 2014 – FORBeS č. 4/2014,
vydavatel MediaRey, SE