Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Webové stránky Unie vydavatelů na podporu tisku

Webové stránky na podporu časopisů a deníků

Unie vydavatelů v současné době mimo své hlavní webové stránky www.unievydavatelu.cz provozuje také několik dalších webových stránek, z nichž nejdůležitější úlohu hrají stránky www.webcasopisu.cz a www.reklamavnovinach.cz, a to především proto, že jejich obsah je průběžně aktualizován v sekci zpráv o aktuální informace o vývoji trhu každého z obou médií a další část obsahu průběžně rozšiřujeme o nově získané materiály, většinou zahraniční provenience.

Reklama v novinách
Dříve z obou stránek byl zahájen již v roce 2009 provoz webové stránky www.reklamavnovinach.cz, která vznikla s cílem soustředit a zpřístupnit širšímu okruhu odborné a zainteresované veřejnosti hlavní materiály na podporu inzerce v časopisech a základní objektivní informace o vývoji deníkového trhu v ČR i servisní služby typu kontaktů, ceníků inzerce a katalogu tematických příloh, v nichž inzerenti mohou nalézt příležitost, kdy publikovat inzerci ve své komoditě tak, aby dosáhla co největší efektivity. Uvedeným cílům odpovídá vnitřní struktura webové stránky, která se skládá z hlavní stránky, která mimo přístupu k jednotlivým sekcím a kapitolám obsahu ve své centrální části zahrnuje aktuálníWeb časopisů
Webová stránka www.webcasopisu.cz je v provozu o rok kratší dobu od června 2010 a rok 2011 byl tedy prvním celým rokem jejího provozu. Koncept této stránky je poněkud širší, protože se její obsah zaměřuje na širší okruh témat, než jen podporu inzerce v časopisech. Tomu také odpovídá struktura webu. Obsah je rozdělen do samostatných sekcí, které obsahují informace o vývoji základních mediálních ukazatelů časopisů vydávaných členy Unie vydavatelů zpracované do podoby grafů. Další sekce webu obsahují informace k tématu efektivity časopisecké inzerce, servisní informace pro zadavatele reklamy, jako jsou například kontaktní údaje, přístupy na ceníky inzerce. Obsaženy jsou také informace sloužící vydavatelům, zejména argumentační materiály získané v zahraničí. Prostřednictvím odkazových boxů na hlavní stránce jsou pak přístupné stránky věnované především akcím a projektům pořádaným Sekcí časopisů Unie vydavatelů.
Širší obsah je pravděpodobně jedním z hlavních důvodů, proč je průměrný týdenní počet návštěvníků vyšší, než u webové stránky deníků a představuje kolem 500 návštěv za týden při přibližně 1200 shlédnutých stránkách. Celkový počet těch, kteří webovou stránku navštívili od jejího spuštění, se pohybuje kolem 100 000 návštěv. Webová stránka časopisů zaznamenala v průběhu roku 2011 několik rozšíření obsahu. V březnu byla zřízena sekce určená pro diskusní fora o různých materiálech, například prezentacích z brunchů časopisů. Pravidelně jsou publikovány materiály z každého brunche časopisů. V závěru roku 2011 byly publikovány prezentace přibližující závěry výzkumu WoM působení časopisů. Webová stránka také vždy odkazuje na materiály k aktuálnímu ročníku soutěže Časopis roku. V sekci věnované materiálům na podporu inzertního trhu byly zařazeny veřejně přístupné materiály z posledního výzkumného fora FIPP a další zahraniční podklady. Stejně jako v případě webové stránky deníků je i součástí webu časopisů sekce mediálních dat, kde jsou k dispozici každý měsíc či čtvrtletí nové údaje o prodeji, čtenosti a inzertních výkonech časopisů za období posledních 13 měsíců.
Průběžně probíhala aktualizace zpravodajské části hlavní stránky webu, kde je publikováno 10 až 15 nových zpráv o vývoji trhu časopisů doma nebo v zahraničí měsíčně.