Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

22. světová konference o novinové inzerci 1. a 2. března 2012 v Praze

WAN-IFRA ve dnech 1. a 2. března 2011 v Praze uspořádala 22. Světovou konferenci o novinové inzerci. Světová konference o novinové inzerci je každoročním nejprestižnějším světovým setkáním vedoucích inzertních manažerů deníkových vydavatelství z celého světa. Předmětem výměny zkušeností na této konferenci jsou trendy a novinky v deníkové inzerci, výzkumné poznatky a závěry, které z nich vyplývají pro marketing novinové inzerce. Vzhledem k místu konání byla letošním partnerem konference Sekce deníků Unie vydavatelů. Výhoda místa konání spolu s partnerskou slevou byla motivací k tomu, aby se konference zúčastnilo na 20 osob z České republiky, zejména pak členů Unie vydavatelů. Rádi bychom Vás také prostřednictvím tohoto článku seznámili s hlavním obsahem konference.

Její obsah byl rozdělen do šesti sekcí, logicky strukturovaných od počáteční analýzy situace na tiskovém trhu a úspěšné strategie oživení klíčové kategorie odvíjející se od tištěného deníku. Třetí sekce analyzovala rozvíjející se trh mobilních zařízení a tabletů, čtvrtá se zabývala možností vydavatele poskytovat servis reklamní agentury a pátá výkonem inzertního prodeje. Poslední, šestá sekce se zabývala sociálními médii a jejich využitím pro vydavatele.

Mezi nejpoutavější patřily např. prezentace moderátora konference Eamonna Byrna, ředitele společnosti The Byrne Partnership Ltd. z Velké Británie. Představil množství současných světových trendů v reklamě, které dokládal i čísly. Další zajímavá prezentace zazněla od Petera M. Zollmana, zakladatele AIM Group and Classifed Intelligence z USA o měnící se podstatě médií. Oba zmínění panelisté mj. zdůrazňovali, že v současné době lze dosáhnout skutečných úspěchů, jedině pokud se vydavatelé novin přizpůsobí měnící se situaci na trhu a stanou se multimediálními společnostmi, aby byli přítomni na všech dostupných platformách, což dokládal úspěchem své společnosti, která se touto cestou sama vydala.

Zajímavý byl i kanadský příklad podaný ústy Devina Slatera, grafického ředitele listu The Globe and Mail, který představil úspěšný přechod od vydavatele novin k multimediální společnosti. Redaktoři vydavatelství se stali zároveň televizními reportéry. Reportáže lze sledovat přímo na internetových stránkách listu. Zároveň došlo k redesignu tištěné verze listu a byl úspěšně realizován záměr zvýšit čtenost především u žen, což se podařilo vedle již zmíněných reportáží také díky týdennímu suplementu pro ženy. Po grafické stránce došlo ke změnám v oblasti barev a fontů. Psaný text je v odstínech šedi, titulky světle modrou barvou a jednoduché grafické prvky jsou červené. Vedle toho došlo k použití časopiseckého formátu u inzerce a fotografií, které jsou ve fotografické kvalitě a pro noviny v netradičních formátech.

Inspirativní je také příklad úspěchu německých regionálních novin Deister- und Weserzeitung, kterým se podařilo navýšit inzertní příjmy zajímavou kombinací tištěných novin s přidruženými weby.

Velice pozoruhodný je nedávný vývoj polské společnosti Agora SA, vydávající list Gazetta Wyborcza. Ředitelka pro internetové příjmy, Anna Podkowińska spolu s generálním ředitelem prodeje inzerce, Markem Tretynem představili vynikající způsob propojení prodeje inzerce pro tištěné noviny a jejich digitální verze a přidružené weby. List Gazetta Wyborcza měl funkční internetové stránky již v roce 2001. Po pěti letech se vedení zaměřilo na zefektivnění digitálních příjmů. Zpočátku se objevovaly problémy v oblasti spolupráce mezi odděleními prodeje internetové a tištěné inzerce. Několik obchodních zástupců bylo posléze propuštěno, zbývající pracovníci byli nově proškoleni. Obě oddělení byla spojena v jedno a byl nastaven velice zajímavý bonusový systém pro prodejce inzerce, kteří jsou tak motivováni prodávat jak digitální, tak i tištěnou plochu. V roce 2006, kdy byl nový systém poprvé zaveden, dosáhly inzertní příjmy výše přes EUR 40.000,-. O rok později to bylo již EUR 146.000,- a v loňském roce pak už úctyhodných více než 1, 5 milionu EUR. Tento příklad dokládá, že lze vhodně propojit tištěné noviny s digitálními a při spolupráci obou sekcí je možné dosáhnout skutečně zajímavých výsledků.Nakonec vystoupil Shailesh Gupta, marketingový ředitel indického vydavatelství Jagran Prakashan, které dosahuje příjmů v řádech milionů dolarů a může se chlubit úctyhodným počtem čtenářů, který činí více než 65 milionů.

Na závěr ještě několik citátů z konference: „Důležitý je PRINT PLUS koncept“ (tištěná verze jako srdce mediální značky, obklopená dalšími službami a možnostmi, které přináší přidanou hodnotu pro čtenáře i vydavatele).

„Reklama je také obsah“. (zmiňováno několikrát v různých prezentacích, např. pokud design novin nechá vyniknout/přirozeně integruje reklamu, celkový dojem je obecně pozitivnější).

„Online obchod je další důležitý způsob, jak zpeněžit svou cílovou skupinu. Každé noviny by jej měly mít, je to další způsob, jak poskytnout relevantní servis své cílové skupině a optimalizovat finanční výsledky.“ „Strávili jsme hodně času diskusí o sociálních médiích, ale jejich vliv na obchodní výsledky je zatím spíše neprokázaný.“

„Ujistěte se, že zadavatelé reklamy s vámi vedou konverzaci přes sociální média, profesní dialog zde dnes probíhá ve zvýšené míře.“ „V žilách by nám měla kolovat tiskařská čerň i pixely.“ Výběr prezentací účastníků konference je přístupný na webové stránce www.reklamavnovinach.cz.