Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Časopis roku 2011

Přesun termínu konání osmého ročníku soutěže Časopis roku, kde soutěžily časopisy za rok 2011, do prvního čtvrtletí roku 2012 umožňuje seznámit širokou veřejnost s výsledky této soutěže prostřednictvím tohoto vydání Ročenky Unie vydavatelů, což je proti předcházejícím ročníkům soutěže novinka.
Ve čtvrtek 29. března 2012 byly na slavnostním večeru vyhlášeny výsledky soutěže Časopis roku, kterou pořádá Sekce časopisů Unie vydavatelů. Hlavním partnerem soutěže byla První novinová společnost, a. s., partnery soutěže byly společnosti Sabre, NOKIA a AVON. Soutěž Časopis roku se v minulých sedmi ročnících úspěšně rozvíjela a prošla několika pozitivními kvalitativními změnami, které se odrazily v růstu jejího renomé. V těchto změnách pokračoval pořadatel soutěže i v osmém ročníku. Hlavní obsahovou změnou bylo rozšíření soutěže o další kategorii „Launch nebo relaunch roku“, jejímž smyslem bylo vyhodnotit nejlepší nový projekt nebo úspěšnou výraznou proměnu titulu, která se objevila na našem časopisovém trhu. Mezi menší novinky a změny patřilo rozšíření poroty o další zástupce mediálních agentur a specialisty zaměřené na mediální trh a jeho výzkum, rozšíření povinných vstupních informací v přihláškách do některých kategorií a povinnost vítězných titulů otisknout článek o soutěži a jejích výsledcích. Hlavním jádrem soutěže bylo hodnocení přihlášených časopisů v pěti kategoriích, kde je jejich zařazení do kategorií závislé na výši prodaného nákladu a hodnocení probíhá podle indexů vývoje základních mediálních ukazatelů (prodej, čtenost, inzertní výkon) a také podle názoru odborné poroty složené ze zástupců zadavatelů reklamy, mediálních agentur, grafiků, výzkumu trhu, akademické obce, nezávislých mediálních odborníků a partnerů soutěže.
I letos proběhlo vyhodnocení Hvězdy roku, tj. titulu s nejlepším nárůstem mediálních ukazatelů prodaného nákladu, čtenosti, počtu inzertních stran a hrubých inzertních příjmů. Podmínkou účasti v těchto kategoriích je, aby soutěžní titul byl zařazen v systému ověřování nákladu tisku ABC ČR přinejmenším od 1. července 2010. V dalších kategoriích proběhlo hodnocení podle specifických zásad stanovených statutem soutěže pro tyto kategorie.
Osmého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 21 vydavatelů s 36 přihláškami časopisů, 13 digitálními projekty a s 19 obálkami. Ve srovnání s předchozím ročníkem se zvýšil počet vydavatelů, kteří se soutěže zúčastnili, a na více než dvojnásobek vzrostl počet přihlášených digitálních časopiseckých projektů.
Časopisy hodnotilo celkem devatenáct odborných porotců. Mediální agentury: Tomáš Renč – GroupM, Pavlína Vodičková - Aegis Media Group, Petr Majerik - AT Media, Pavel Krejčík - Omnicom Media Group – MDS
Zadavatelé inzerce: Jana Mašková - Sdružení PROKOS, Michael Sidó - T-Mobile, Ondřej Typolt – Olympus, Regina Sehnalová – ČSOB
Výzkum trhu: Ondřej Novák - Universal McCann, Magida Sukkari – Median, Radek Šafránek - Medea Research
Grafici: Tereza Talichová - ADC ČR, Euro RSCG, Zuzana Behová - COCOON Group
Digitální projekty: Petr Kolář – Sabre, Patricia Neupauerová – Google Nezávislý odborník z mediální oblasti: Martina Vojtěchovská - PHD, Mediaguru
Akademická obec: Denisa Kasl Kollmannová - FSV UK, Tomáš Trampota - FSV UK
Zástupci partnerů: Zuzana Hladíková – PNS, Petr Kolář - Sabre Ředitelem soutěže byl Zbyněk Gabriel.

Soutěž má svou vlastní webovu stránku www.casopis-roku.cz, kde lze najít například seznamy všech časopisů přihlášených v jednotlivých kategoriích a další informace.I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem
nad 100 000 ks
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
TV Revue , Bauer Media v. o. s.


Další tituly přihlášené do této kategorie
Chvilka pro tebe, Bauer Media v.o.s.
Svět ženy, Burda Praha s.r.o.
Svět ženy – pošli recept!, Burda
Praha, s.r.o.
TV MAX, Bauer Media v.o.s.
TV STAR, Astrosat, spol. s r.o.
II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem
od 50 000 do 100 000 ks
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
Epocha , RF Hobby s.r.o.


Další tituly přihlášené do této kategorie
Marianne, BURDA Media 2000, s.r.o.
Reflex, Ringier Axel Springer CZ, a.s.
Žena a život, Bauer Media v.o.s.
III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem
od 25 000 do 50 000 ks
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
Respekt , Respekt Publishing a.s.


Další tituly přihlášené do této kategorie Apetit, BURDA Media 2000, s.r.o. Elle, BURDA Media 2000, s r.o. Enigma, RF HOBBY s.r.o.
IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem
od 15 000 do 25 000 ks
1. pořadí a titul Časopis roku 2011 Marianne Bydlení,
BURDA Media 2000, s.r.o.


Další tituly přihlášené do této kategorie
Auto tip, Ringier Axel Springer CZ, a.s.
Ekonom, Economia, a.s.
Euro, EURONEWS, a.s.
V. kategorie – Časopisy s prodaným
nákladem pod 15 000 ks
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
Burda , Burda Praha, s.r.o.


Další tituly přihlášené do této kategorie
Moderní byt, Business Media CZ, s.r.o.
Můj dům, Business Media CZ, s.r.o.
Počítač pro každého, Burda Praha, s.r.o.
VI. kategorie – Hvězda roku 2011
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
TV Revue , Bauer Media v.o.s.


Další tituly z pětice nejlepších
Burda, Burda Praha, s.r.o.
Enigma, RF HOBBY s.r.o.
Marianne bydlení, BURDA Media 2000, s.r.o.
Respekt, Respekt Publishing, a.s.
VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
Euro


Další tituly přihlášené do kategorie
Blesk vaše recepty, Ringier Axel Springer CZ, a.s.
Dům&zahrada, HomeDeco SMP, a.s.
TV Revue, Bauer Media v.o.s.
VIII. kategorie – B2B časopis
1. pořadí a titul B2B časopis roku 2011
Architekt , Julius Macháček – KABINET


Další tituly kategorie B2B, které porota
vyhodnotila jako nejlepší
Marketing&Media, Economia, a.s.
Regal, Economia, a.s.
Strategie, Mladá fronta, a.s.
Trend marketing, Economia, a.s.
IX. kategorie – Digitální počin roku 2011
1. pořadí a titul Digitální počin roku 2011
Respekt pr o iPad a Kindle ,
Respekt Publishing, a. s.


Další tituly na shortlistu
www.apetitonline.cz, BURDA Media 2000, s.r.o.
www.modernibyt.cz, Business Media CZ, s.r.o.
www.national-geographic.cz, Sanoma Media Praha, s.r.o.
www.recepty.cz + ipad aplikace recepty.cz + iphone aplikace recepty.cz + časopis F.O.O.D., Mladá fronta, a.s.
X. kategorie – Obálka roku 2011
1. pořadí a titul Časopis roku 2011
Respekt 29 / 2011, Respekt Publishing, a.s.


Další tituly na shortlistu
Architekt 5 / 6 - 2011, Julius Macháček - KABINET
Ekonom 49 / 2011, Economia, a. s.
Kraus – listopad 2011, Sanoma Media Praha, s.r.o.
Reflex 51 / 2011, Ringier Axel Springer CZ, a.s.