Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

UDÁLOSTI ROKU 2009

LEDEN

O 1. 1. 2010 se stala vydavatelem deníku Lidové noviny a provozovatelem webové stránky Lidovky.cz namísto jejich dosavadního vydavatele Lidové noviny, a. s. společnost Mafra, a. s. V souvislosti s ukončením vydavatelské činnosti zaniklo členství vydavatelství Lidové noviny a. s. v Unii vydavatelů.

Novou publisherkou čtrnáctideníku Glanc se stala Anamy Pónya. Kromě této personální změny došlo také ke změnám v grafice, rubrikách a velikosti formátu magazínu.

Dne 11. ledna 2010 vyšel Informační servis Unie vydavatelů 2009, obsahující kontaktní údaje členů Unie vydavatelů aktualizované k 15. prosinci 2009 a zahrnující i mnoho změn platných od ledna 2010. Druhou částí servisu byl přehled údajů o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů za období leden až září 2009 ve srovnání se stejným obdobím roku 2008.

Od ledna 2010 začal vycházet deník Metro s novou grafickou podobou. Redakce deníku také rozšířila sportovní zpravodajství a obnovila anglické stránky. Nový layout, který vytvořil španělský designér Al Trivino (mimo jiné autor nové podoby britských The Times), byl postupně zaváděn lokálními vydavatelstvími deníku Metro ve 20 zemích světa.

Dne 29. ledna 2010 vyšel poprvé v nové úpravě deník Sport vydavatelství Ringier ČR. Změnou prošel také páteční suplement Sport magazín. Titul získal nové logo a layout a došlo k některým obsahovým změnám spočívajícím především v rozšíření plochy komentářových stran, rozšíření tematických příloh a zaměří na sportovní životní styl.

Vědecko-technický měsíčník VTM Science přestal vycházet samostatně, ale stal se příloha měsíčníku ForMen. Poslední číslo VTM Science v původní formě vyšlo v prosinci 2009.

Novým členem Unie vydavatelů se stalo vydavatelství Affinity Media, s. r. o.


ÚNOR

Dne 11. února 2010 byla prezentována data Media projektu za 2. pololetí 2009 a rok 2009.

Dne 18. února 2010 se uskutečnilo v Praze setkání ředitelů ENPA a FAEP se zástupci sekcí Unie vydavatelů, zúčastnil se ředitel Evropské asociace vydavatelů novin ENPA Valtteri Niiranen, ředitel Evropské federace vydavatelů časopisů FAEP Max von Abendroth a představitelé sekcí Unie vydavatelů. Více o tomto jednání a další informace týkající se mezinárodních vydavatelských asociací najdete v samostatném článku.

Dne 23. února 2010 se v Bruselu uskutečnil kulatý stůl ředitelů národních asociací vydavatelů novin, které jsou členy Evropské asociace vydavatelů novin ENPA.Hlavními tématy jednání představenstva Evropské federace vydavatelů časopisů FAEP, které se uskutečnilo 24. února 2010, byla finanční situace této asociace a její řešení. Vydavatelství Burda Praha vstoupilo na trh s novým zahrádkářským měsíčníkem Moje zahrádka. Obsah titulu byl složen především z příspěvků čtenářů.

Vydavatelství IDG Czech spustilo nový web CFOworld.cz, přinášející novinky z oblasti práce finančních ředitelů, informace o legislativě, vývoji hospodářství a změnách v podnikatelském prostředí.

Vydavatelství Stanford zahájilo vydávání nového ekonomického měsíčníku Český exportér, který je distribuován jako suplement týdeníku Profit. Časopis se zaměřuje na zahraniční obchod a na obchodní příležitosti českého vývozu do zahraničí. Titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.


BŘEZEN

Od 1. března se stal novým šéfredaktorem časopisu pro děti a mládež ABC Zdeněk Ležák, který tuto funkci převzal od Pavla Šafra.

U příležitosti konání letošní konference FIPP Reserch Summit pořádané Mezinárodní federací vydavatelů časopisů ve dnech 18. a 19. března 2010 v Amsterdamu se uskutečnil první ročník soutěže FIPP Research Award o nejlepší výzkum časopiseckého trhu ve světě. Do soutěže bylo přihlášeno přibližně 50 výzkumů zaměřených na různé aspekty časopiseckého trhu. Unie vydavatelů přihlásila do soutěže celý výzkum účinnosti tiskové reklamy v časopisech, který pro Sekci časopisů realizovala agentura GfK Praha v letech 2008 a 2009.

MF DNES je dalším deníkovým titulem, který se rozhodl upravit svůj obsah a layout. Ke změnám přistoupil po čtyřech letech. V pozměněném provedení se deník poprvé představil v pondělí 22. března 2010. Nejvýznamnější změnou v nové podobě deníku bylo zvýšení důrazu na regionální zpravodajství.

Ke dni 24. 3. 2010 ukončila Česká televize vydávání čtrnáctideníku ČT+. Předplatitelský kmen převzal týdeník TV pohoda vydavatelství JIK-05.

Dne 25. března 2010 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů v Praze časopisecký brunch na téma Pět trendů, které mění mediální svět s podtitulem „Mýty o nových médiích, fragmentace médií, psychologie čtenáře digitálního věku“. Akce se zúčastnilo více než devadesát zástupců zadavatelů reklamy, mediálních agentur a vydavatelů. Více informací naleznete v samostatném článku věnovaném časopiseckým brunchům.

Vydavatelství RF Hobby přejmenoval svůj magazín Globe na Planeta Země. Došlo také na mírnou úpravu obsahu časopisu. Titul se kromě témat o přírodě více zaměřil i na cestování a zajímavá místa.

Ve vydavatelství Vltava-Labe-Press došlo ke spojení vedení celostátní a regionální inzerce. Ředitelem inzerce se stal Daniel Pečenka, který v posledních měsících vedl manažery inzerce v regionech.

Vydavatelství Burda uvedlo na trh týdeník Dáša, který je určen jak čtenářkám měsíčníku Svět ženy majícím zájem o aktuálnější informace, tak i dalším čtenářkám nad 30 let. Týdeník začal vycházet pod hlavičkou Světa ženy s osmistránkovým extra luštěním a křížovkami, které je možné z časopisu vyjmout. Na pozici šéfredaktorky týdeníku Žena a život nastupila Michaela Kramárová. Nahradila Andreu Běhounkovou, která odešla do měsíčníku Elle.

Mediální domy Ringier AG v Curychu a Axel Springer AG v Berlíně oznámili spojení svých mezinárodních aktivit ve východní Evropě a založili novou společnost, v níž se obě firmy podílejí 50 procenty. Axel Springer do společné firmy přenesl obchodní činnosti svých dceřinných společností v Polsku, České republice a Maďarsku, Ringier obchodní činnost v Srbsku, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku. Obě společnosti tak na těchto rozvíjejících se trzích značně posílily své vedoucí pozice více než 100 tiskovými tituly a 70 online projekty.

Motoristický čtrnáctideník Autohit vydavatelství Burda Praha se představil v nové podobě a s novou prodejní cenou. Nejvýznamnějšími změnami bylo rozšíření počtu stran o 16, zvětšení formátu, změna grafiky a zavedení nových rubrik. Prodejní cena titulu se zvýšila na 24,90 Kč.


DUBEN

Novou šéfredaktorkou módního měsíčníku Elle se stala od 1. dubna Andrea Běhounková, která dříve vedla čtrnáctideník Žena a život. Jejím úkolem bylo pokračovat v rozšiřování značky Elle nejen v tisku, ale i do jiných mediatypů.

Dne 8. dubna 2010 se uskutečnilo jednání delegace Unie vydavatelů ve složení T. Tkačík (Business Media CZ), I. Hamšík (Ringier ČR) a J. Šabľa (ředitel Unie vydavatelů) se zástupci společnosti Google – evropským expertem pro otázky autorských práv Antoine Aubertem a J. Zichovou – Communication & Corporate Affairs manažerkou. Jednání spíše než k jasnému řešení problémů přispělo k otevřenému vyjasnění názorů obou stran.

Unie vydavatelů na přelomu prvního a druhého čtvrtletí pořádala výzkum LAE - ČR - 2010. LAE je licencovaný německý výzkum realizovaný agenturou GfK Czech. Cílem LAE ČR bylo získat informace především o nákupním chování, nákupních preferencích, investičních záměrech, aktivitách a mediálním chování prestižní cílové skupiny osob s rozhodovacími pravomocemi, která představuje asi 330 000 osob v české populaci.

První ze série workshopů k výsledkům výzkumu účinnosti inzerce v časopisech uspořádala Unie vydavatelů 12. dubna 2010 v agenturách Mediaedge:cia, Mindshare a Mediacom. Pavel Rusý z agentury GfK Czech pracovníky mediálních agentur seznámil s metodikou a výsledky výzkumu a praktickou prací při modelování efektivity kampaní podle vlastního zadání, které umožňuje model GfK prostřednictvím nástroje Octopus.

Dne 27. dubna 2010 proběhla konference Budoucnost tiskových médií pořádaná agenturou GfK Czech, Unií vydavatelů a agenturou McCann Erickson. Za Unii vydavatelů uvítal účastníky konference prezident Petr Marek. S referátem na téma Print works – 7 argumentů pro inzerci v tisku vystoupil místopředseda představenstva Sekce časopisů Tomáš Tkačík.

Částečný redesign měsíčníku Marianne připravilo od dubnového vydání vydavatelství Hachette Filipacchi 2000. Jednalo se zejména o grafickou změnu. Po obsahové stránce přibyly nové rubriky, jejichž cílem je zaujmout více čtenářek.

Vydavatelství Vltava-Labe-Press začalo vydávat novou čtvrteční přílohu svých regionálních titulů Deník pod názvem Můj životní styl.

Ředitelkou divize Nová média vydavatelství Economia se stala Andrea Tomšů. Do její kompetence začal spadat rozvoj portálu iHNed.cz a internetových technologií týdeníků Ekonom, Respekt a B2B titulů. A. Tomšů se stala také zástupkyní vydavatelství Economia v představenstvu SVIT.

Ke konci dubna 2010 oznámili ukončení členství v Unii vydavatelů dva členové SVIT, kteří byli jen provozovateli webových serverů – společnosti Peníze a CentrumHoldings.

Vydavatelství Astrosat převzalo přípravu sobotní přílohy deníků sítě Deník s názvem Moje rodina. Kromě přípravy titulu bude zajišťovat také příjem inzerce. Vydavatelem suplementu ale zůstává VLP. Titul nově prošel výraznou grafickou i obsahovou proměnou s novými rubrikami zaměřenými zejména na víkendové čtení.


KVĚTEN

Dne 6. května 2010 byly prezentovány výstupy Media projektu za 4. čtvrtletí 2009 a 1. čtvrtletí 2010. Výzkum v prvním čtvrtletí 2010 probíhal podle vylepšené metodiky.

Dne 7. května 2010 se uskutečnilo jednání poroty Časopisu roku 2009. V tomto ročníku soutěže porotci hodnotili 53 časopisů, 23 obálek a 9 přihlášek v kategorii digitální počin roku, které nominovalo 20 vydavatelů.

Dne 14. května 2010 proběhlo jednání zástupců Unie vydavatelů s panem Santiagem de la Morou, EMEA Print Content Partnership Directorem a J. Zichovou, Communication & Corporate Affairs manažerkou Google.

Předmětem diskuse byly připomínky českých vydavatelů ke službě Google News, které ve značné míře korespondují s tím, co považují za ohrožení svých zájmů i vydavatelé v řadě dalších zemí. Konkrétními tématy byla nemožnost podílet se na výnosu z reklamy realizované na stránkách Google News, jejichž obsah je ale zcela sestaven jen z obsahu vytvořeného vydavateli provozujícími webové servery, nejasný algoritmus výběru a sestavování pořadí článků na Google News, přebírání pirátského obsahu, používání fotografií z článků u anotací na Google News a další otázky.

V pondělí 17. května 2010 vyšla již pošesté jako příloha týdeníku Marketing&Media Ročenka Unie vydavatelů. Obsahem Ročenky 2010 byl přehled nejdůležitějších událostí v českých tištěných médiích v roce 2009, seznam členů Unie vydavatelů, kompletní přehled vydavatelů tištěných i internetových titulů s podrobnými kontakty a též kapitoly věnované tiskovému trhu (ověřování nákladů tisku, čtenost tisku – Media projekt, výdaje na reklamu v tisku).

Dne 18. května 2010 byly zveřejněny výsledky již šestého cyklu výzkumu LAE – ČR – 2010 pořádaného Unií vydavatelů vždy jednou za dva roky. Výzkum LAE je zaměřen na prestižní skupinu tzv. osob s rozhodujícími pravomocemi, což jsou osoby s nejvyššími příjmy, které zároveň rozhodují o větších vydáních a investicích ve svých firmách. Mimo celkové představení výsledků se uskutečnily také čtyři prezentace určené pro zadavatele inzerce v hlavních B2B reklamních komoditách.

Dne 19. května přijal Evropský parlament návrh směrnice o energetickém značení výrobků, která obsahuje ustanovení o povinnosti uvádět v reklamách na určené výrobky (většinou domácí spotřebiče) informace o jejich energetické náročnosti formou tzv. energetické třídy (zeleno-žluto-červené pruhy).

Návrh byl předmětem kritiky evropských vydavatelských asociací, protože přináší další nejistotu do současného turbulentního vývoje na inzertních trzích v jednotlivých zemích EU. Do kampaně proti povinnému uvádění energetické třídy v reklamě se v několika posledních letech zapojila i Unie vydavatelů. Ve dnech 20. a 21. května 2010 proběhla v Bruselu valná hromada Evropské asociace vydavatelů novin ENPA. Valná hromada se zabývala činností asociace v roce 2009 a programem na rok 2010. Velká pozornost byla věnována také odborným tématům.

Dne 21. května 2010 vydala Unie vydavatelů zprávu o výsledcích průzkumu vývoje čistých inzertních příjmů tisku v roce 2009. Průzkum pro Unii vydavatelů realizovala společnost PricewaterhouseCoopers, se kterou Unie vydavatelů v této činnosti spolupracuje již od roku 2002. Výzkumu se zúčastnil rekordní počet vydavatelů, kteří reprezentovali 77,35 % celého inzertního trhu v tisku v hrubých ceníkových cenách. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že objem čistých inzertních příjmů vydavatelů periodického tisku v roce 2009 dosáhl výše 6 694 548 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2008 poklesl o 21,2 %.

Vydavatelství Stanford zastavilo vydávání anglicky psaného týdeníku Czech Business Weekly. Do funkce ředitele vydavatelství nastoupil Pavel Klaška, dřívější výkonný ředitel TTV Marketing Communication. Nahradil odcházejícího Ericha Handla.

Vydavatelství Bauer Media začalo vydávat pod hlavičkou časopisu Chvilka pro tebe nový titul Chvilka v kuchyni s podtitulem „Pošlete nám recept“.

Vydavatelství Burda Praha rozšířilo své portfolio interaktivních časopisů o titul Můj pes. Měsíčník je postaven především na příspěvcích od čtenářů, k tématům se vyjadřují ale i odborníci.

Řízením marketingových aktivit mediální skupiny Mafra byl pověřen Aleš Pýcha, který doposud působil jako marketingový ředitel deníku Metro. Josef Moravec, který zastával ve skupině pozici vedoucího regionální distribuce, se stal zodpovědným za kompletní oblast distribuce placených titulů MF DNES a Lidové noviny.

Zpětně ke konci dubna 2010 ukončilo své přidružené členství v Unii vydavatelů vydavatelství Automatizace, s. r. o. vydávající stejnojmenný odborný měsíčník. Stalo se tak v důsledku ukončení vydavatelské činnosti.


ČERVEN

Dne 2. června 2010 proběhlo ve Slovanském domě v Praze slavnostní vyhlášení šestého ročníku soutěže Časopis roku 2009. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 20 vydavatelů, kteří do soutěže nominovali 53 časopisů, 23 obálek a 9 titulů z kategorie digitální počin roku. Vyhlášení vítězů proběhlo v devíti soutěžních kategoriích.

Ve dnech 6. – 7. června 2010 se sešlo představenstvo WAN-IFRA a proběhlo setkání ředitelů národních asociací. Členové byli seznámeni s probíhající restrukturalizací, zrušením pařížské pobočky a dalšími úspornými opatřeními.

Dne 7. června 2010 se uskutečnila večeře FAEP za účasti R. Madelina, generálního ředitele úřadu komisaře pro informační společnost, který informoval účastníky především o přípravě tzv. digitální agendy v EU. Zástupci FAEP jej informovali o společném dokumentu FAEP a ENPA s názvem Shaping the Digital Agenda for the Press, shrnujícím hlavní zájmy vydavatelů ve vztahu k agendě projednávané evropskými institucemi, která bude mít vliv na vývoj mediálního prostředí v nejbližších letech. Dne 17. června 2010 uspořádala Sekce časopisů Unie vydavatelů druhý brunch pod názvem „Vyplatí se mediální výzkum?“. Akce se zúčastnilo více než 65 zástupců mediálních agentur, vydavatelů a zadavatelů reklamy, stejně jako představitelů výzkumných agentur realizujících výzkumy trhu pro Unii vydavatelů i další asociace médií. Od čtvrtka 17. června začal být na český a slovenský časopisecký trh distribuován další titul RF Hobby. Časopis 21. století Mozkovna se od ostatních titulů s podobnou tématikou odlišuje širší nabídkou hlavolamů.

Dne 29. června 2010 proběhlo setkání delegace představitelů národních asociací vydavatelů novin s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem. Zástupci vydavatelů upozornili na některé trendy v probíhajících jednáních o evropské legislativě, které ztěžují a ohrožují činnost vydavatelů. J. M. Barroso ocenil pozitivní úlohu novin při rozvíjení hodnot, na nichž je ustavena evropská civilizace a polická kultura a přislíbil vyslyšení připomínek vydavatelů v procesu přípravy budoucích evropských legislativních norem. České vydavatele na jednání reprezentoval předseda představenstva Mafra pan Karl Hans Arnold.

Dne 30. 6. 2010 proběhl specializovaný seminář Google pro vydavatele a jejich IT pracovníky o využívání různých služeb poskytovaných společností Google.

Vydavatelství Stratosféra oznámilo ukončení vydávání časopisu CosmoGirl v tištěné podobě. Časopis určený mladým čtenářkám nadále vychází na internetu a facebooku.

Čtrnáctideník Napsáno životem vydavatelství Bauer Media změnil od 18. června svůj design. Cílem nového grafického vzhledu je snaha nechat vyniknout poutavé vyprávění příběhů a zpřehlednit orientaci čtenářů ve stálých rubrikách.

Po deseti letech v pozici ředitele inzerce opustil vydavatelství Bauer Media Ivo Jerák. Řízení inzertního oddělení převzal zástupce ředitele Karel Klinčok.

Novým ředitelem úseku prodeje a marketingu vydavatelství Economia se stal Petr Ševčík. Economia do své organizační struktury zavedla i zcela novou funkci publisherů. Do této pozice byl pro Hospodářské noviny a týdeník Ekonom jmenován Daniel Hort. Brand manažerkou Hospodářských novin se stala Petra Kuráková. Stávající brand manažerka Ivana Kováčová byla jmenována vedoucí marketingové komunikace.

Publisherkou časopisu Respekt se stala Adéla Pittsová a jeho brand manažerkou Alena Hlaváčková.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil, že vydavatelské společnosti Ringier AG a Axel Springer AG mohou spojit své aktivity v České republice.

Vydavatelství Vltava-Labe-Press navýšilo počet vlastních distribučních míst o 40. Cílem bylo zvýšení každodenního prodaného nákladu řádově o stovky kusů.

V červnu zahájilo vydavatelství Bauer Media vydávání čtvrtletníku Já & Rodina pod hlavičkou týdeníku Tina.

V červnu byl puštěn veřejný provoz internetového serveru www.webcasopisu.cz zaměřeného na podporu časopisů. Více o webových stránkách Unie vydavatelů zaměřených na podporu obou mediatypů najdete v samostatném článku.


ČERVENEC

S účinností od 1. července se marketingovým ředitelem vydavatelství Ringier ČR stal Jakub Kučera.

Společnosti Ringier AG a Axel Springer AG založily k 1. červenci 2010 joint venture spojující jejich aktivity v oblasti střední a východní Evropy. Nová organizace začala vystupovat pod názvem Ringier Axel Springer Media AG. V čele společnosti v ČR stanula Libuše Šmuclerová, generální ředitelka Ringieru ČR.

Vydavatelství Mladá fronta do své správy od 1. července 2010 získalo mediální produkci vydavatelství CPress Media, čímž došlo k výrazné proměně tištěného portfolia. Pozastaveno bylo vydávání dětského časopisu Pojď si hrát a měsíčníku Osobní finance. Nadále vycházejí tituly Computer, Jak na počítač, Mobility a Digifoto. V důsledku ukončení vydavatelské činnosti přestala být společnost CPress Media členem Unie vydavatelů.

Z důvodu klesajícího prodaného nákladu ukončilo vydavatelství Mladá fronta k 31. červenci 2010 vydávání titulu MF Plus.

Zástupcem šéfredaktora společenského týdeníku Refl ex, Pavla Šafra, se od července stal Viliam Buchert.

Vydavatelství Bauer Media uvedlo na trh časopis Chvilka pro luštění.


SRPEN

Dne 5. srpna 2010 proběhla prezentace výstupů Media projektu za 1. pololetí 2010.

Vydavatelství Ringier Axel Springer Media AG získalo od vydavatelství Gruner+Jahr licenci k časopisu Geo pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, který dosud v České republice vydávalo vydavatelství Motor-Presse Bohemia.

Koncem srpna odešel Ištván Lékó z pozice šéfredaktora týdeníku Euro. Od 1. září 2010 jej nahradil Pavel Páral. Společně s Páralem jmenovalo vydavatelství i nové složení vedení redakce. Hlavním ekonomickým analytikem se stal Miroslav Zámečník, do pozice zástupce šéfredaktora byl jmenován Jan Hrbáček. Do pozice hlavní editorky přišla Božena Hažová a pozici hlavního obrazového redaktora a zároveň art directora zaujal Tomáš Novák. Novou tváří ve vydavatelství Euronews se stala obchodní a marketingová ředitelka Jana Sedláčková.

Novým šéfredaktorem podnikatelského týdeníku Profit se od srpna stal Tomáš Vyšohlíd, který nahradil odcházejícího Petra Korbela. Titul získal také novou výtvarnou ředitelku, kterou se stala Zuzana Šmajlerová. Vydavatelství Bauer Media změnilo periodicitu (na čtrnáctideník) a formát programového titulu TV Revue.

Vydavatelství Mladá fronta zahájilo testování prodeje svého ekonomického deníku E15. Stalo se tak v Plzni. O zpoplatnění deníku vydavatelství uvažuje i při vstupu na trhy v dalších krajských městech ČR. Ve stávající distribuční síti v Praze, Brně a Ostravě zůstal deník E15 v bezplatné podobě.

Lidové noviny inovovaly jeden ze tří svých obsahových pilířů, ekonomickou rubriku. Její název se z dosavadního „Byznys“ na začátku srpna změnil na „Peníze & Byznys“. Novým šéfem sekce se stal Vladimír Piskáček, bývalý zástupce šéfredaktora bezplatného ekonomického deníku E15.

V průběhu léta začalo vydavatelství Sanoma Magazines Praha spolupracovat s portálem Atlas na projektu, který se zaměřuje na cílovou skupinu kolem 40 let. Společný projekt od podzimu nabídne plnohodnotné internetové magazíny časopisů Vlasta a Květy.

Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA vydala v srpnu statistickou ročenku World Press Trends 2010, která informuje o vývoji novinového trhu v jednotlivých zemích světa. Letošní edice obsahuje údaje ze všech zemí světa, kde noviny vychází. Mimo základních údajů o počtu a nákladech novin jsou zde obsaženy i údaje o čtenosti a inzertních příjmech, stejně jako data o základní sociodemografické struktuře obyvatel, ekonomickém vývoji a právních podmínkách vydávání tisku.


ZÁŘÍ

Časopis Dívka vydavatelství Bauer Media se spojil s dalším titulem pro mladé čtenářky z portfolia titulů tohoto vydavatelství – magazínem Bravo Girl!. Titul vychází jako čtrnáctideník. První sloučené vydání se objevilo v prodeji 9. září. Ve středu 22. září byla Evropským parlamentem schválena zpráva poslankyně Gallo volající po přísnější harmonizaci uplatňování autorských práv a ochrany intelektuálního vlastnictví na úrovni Evropské unie. Ve dnech 28. – 29. září 2010 v Bruselu uspořádala Evropská federace vydavatelů časopisů FAEP již druhý ročník setkání generálních ředitelů časopiseckých vydavatelství celé Evropy. Důležitou částí programu byla prezentace paní Marieke van der Donk o zprávě agentury PricewaterhouseCoopers Global Entertainment and Media Outlook 2010–2014. Třetí časopisecký brunch Unie vydavatelů se konal 30. září 2010 v konferenčním centru U Hájků. Hlavním tématem brunche byl výhled ekonomického vývoje v roce 2011 a jeho důsledky pro reklamní trh.

Vltava-Labe-Press, provozující regionální zpravodajské servery pod hlavičkou Deník. cz, a Centrum Holdings, provozující internetový katalog Najisto.cz, začali uživatelům nabízet nový společný produkt – denik.najisto. cz.

Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 oznámilo, že se sloučí se svým majetkově propojeným mediálním zastupitelstvím Lagardére Advertising, které prodává inzerci zejména pro tituly HF 2000 a Burdy Praha.

Odborný časopis o módě a textilu Textil Journal z produkce vydavatelství ČON prošel relaunchem. Změny se dotkly loga, celkového vzhledu a obsahu. Časopis začala vést Petra Švecová, která dříve působila jako editorka v časopise Elle. Nová podoba časopisu vychází z konceptu mateřského časopisu TextilWirtschaft. Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 rozšířilo značku Elle do kulinářského časopisu Elle „á table“. Česká verze časopisu vyšla v rozsahu 132 stran v tištěném nákladu 17 000 výtisků za cenu 89,90 Kč.


ŘÍJEN

Novým jednatelem a generálním ředitelem Českého a slovenského odborného nakladatelství se od 1. 10. 2010 stal Vladimír Plachý.

Valná hromada a představenstvo WAN-IFRA se sešla 3. – 4. října 2010 v Hamburku, kde jednaly o probíhající konsolidaci světové asociace vydavatelů novin. Představitelé WAN-IFRA vyjádřili poděkování členským asociacím za finanční podporu poskytnutou pro umožnění konsolidace.

Vydavatelství Ringier ČR připravilo na 6. října pilotní vydání časopisu, Blesk Vaše recepty obsahujícího recepty, které redakci zašlou sami čtenáři. Prodejní cena titulu Blesk Vaše recepty byla stanovena na 5,50 Kč. Časopis vyšel v nákladu 300 000 kusů.

V Bruselu proběhla ve dnech 7. – 8. října 2010 jednání pracovních skupin a výborů Evropské asociace vydavatelů novin ENPA. Jedním z důležitých témat letošního druhého setkání ředitelů národních asociací vydavatelů novin byl dokument věnovaný vzájemné spolupráci ENPA s časopiseckou asociací FAEP.

Konference Forum Media 2010 proběhla ve dnech 25. a 26. října 2010 na pražském Žofíně. Unie vydavatelů dohodla s odborným garantem programu konference, že budou zástupci vydavatelů přizváni k účasti ve všech diskusních panelech, které se budou týkat mediálního trhu a jeho vývoje.

Unie vydavatelů také připravila svou prezentaci prostřednictvím stánku, na kterém byly k dispozici jí vydané publikace o výzkumech tiskového trhu a specializovaném výzkumu účinnosti tiskové reklamy v časopisech. Doplňkem byl výběr z videozáznamů natočených na letošních akcích pořádaných Unií vydavatelů.

Sekce časopisů Unie vydavatelů připravila spolu s agenturou Millward Brown v rámci konference prezentaci předběžných výsledků výzkumu vnímání a reklamního působení časopisů.

V říjnu se objevilo na trhu první číslo měsíčníku pro právnickou obec a top management Právo&Byznys vydávané vydavatelstvím Mladá fronta. Pravidelně začal měsíčník o 100 stranách vycházet od ledna 2011. Vydavatel oznámil, že plánuje náklad 9 000 kusů, kromě řízené distribuce na právnické firmy a management největších firem má být k dostání také ve volném prodeji.

Populárně-naučný měsíčník Geo, je nově v portfoliu spojeného vydavatelství Ringier Axel Springer, vyšel v říjnu v pozměněné podobě. Časopis rozšířil obsah a změnil grafiku. Novým šéfredaktorem titulu se stal Zdeněk Vacek.

Vydavatelství Axel Springer Praha, resp. nově vzniklý joint-venture Ringier Axel Springer Media oznámilo, že už nebude od roku 2011 vydavatelem časopisů pro náctileté čtenářky Popcorn a Top dívky. Důvodem je skutečnost, že ke konci letošního roku vypršela oběma časopisům licence a vydavatelství ji už neobnovilo.

Skupinu příběhových časopisů vydavatelství Bauer Media rozšířil nový speciál Napsáno životem – Vášnivé romance. Speciál vyšel v rozsahu 44 stran za cenu 23 Kč. Vydavatelství Bauer Media upravilo graficky i obsahově svůj ženský čtrnáctideník Žena a život, který patří k vlajkovým značkám vydavatelství.


LISTOPAD

V důsledku spojení s vydavatelstvím Axel Springer se vydavatelství Ringier ČR od 1. listopadu přejmenovalo na Ringier Axel Springer CZ. Zároveň pozměnilo své stávající logo.

Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnila prezentace výstupů Media projektu za 2. a 3. čtvrtletí 2010.

Dne 9. listopadu 2010 proběhlo plénum sekce časopisů, které zvolilo členy představenstva sekce a zástupce sekce ve správní a dozorčí radě Unie vydavatelů. Nově zvolené představenstvo sekce zvolilo za svého předsedu J. Skopalíka (Bauer Media) a za místopředsedu T. Tkačíka (Business Media CZ).

Při příležitosti konání valné hromady ENPA se 11. listopadu 2010 uskutečnil tematický seminář ENPA zaměřený na problematiku svobody tisku v zemích Evropské unie.

Dne 12. listopadu 2010 proběhla v Budapešti valná hromada Evropské asociace vydavatelů novin. Valná hromada přinesla personální změnu v čele této asociace. Po dvou dvouletých funkčních obdobích již dále nemohl kandidovat stávající prezident Valdo Lehari jr. šéfredaktor a CEO deníku Reutlinger General Anzeiger. Valná hromada zvolila novým prezidentem ENPA představitele norských vydavatelů novin Ivara Rusdala. Ivar Rusdal je spoluvlastník a CEO vydavatelství Jaeren Avis. Valná hromada dále jednala o vnitřních záležitostech ENPA a přijala veřejný dokument nazvaný budapešťská deklarace.

Název gastronomického časopisu Chef Gurmán se od poloviny listopadu změnil na gurmet.

Sekce deníků na svém jednání dne 19. listopadu 2010 zvolila za svého předsedu Petra Marka a za místopředsedu Jiřího Bareše.

V pondělí 22. listopadu 2010 se v konferenčním centru U Hájků v Praze uskutečnila první prezentace konečných výsledků výzkumu, který pro Sekci časopisů Unie vydavatelů realizovala agentura Millward Brown Czech Republic. Více informací o výzkumu je uvedeno v samostatném článku.

Od listopadu začala další etapa výzkumu účinnosti inzerce v časopisech realizovaného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agenturou GfK Czech. Měřena byla jako první kampaň Škoda Auto Česká republika.

Vydavatelství Bauer Media rozšířilo svou rodinu časopisů pod značkou Napsáno životem o titul Příběhy z ordinace.

Časopis Moje zdraví vydavatelství Mladá fronta přichází od listopadu do volného prodeje. Titul bude možné získat ve vybraných PNS stáncích a nadále i v partnerských lékárnách. Vydavatelství RF Hobby rozšířilo portfolio svých titulů o magazín Akta History revue. Titul je spojen se stávající značkou History revue. Časopis vychází jako dvouměsíčník. Vydavatelství Sanoma Magazines Praha (SMP) oznámilo, že ke konci roku odejde dosavadní generální ředitel József Steff. Novým ředitelem vydavatelství byl oznámen Josef Havelka.

Představenstvo společnosti Euronews, vydavatele týdeníku Euro, získalo nové složení. Předsedou představenstva se stal stávající generální ředitel vydavatelství Vojtěch Jirků, který nahradil Evžena Harta. Místopředsedkyní byla jmenována Jana Sedláčková, obchodní a marketingová ředitelka, a novou členkou představenstva je finanční ředitelka Olga Ruttnerová. Představenstvo naopak opustil István Lékó.


PROSINEC

Unie vydavatelů uspořádala ve středu 1. 12. 2010 workshop o práci s výsledky výzkumu účinnosti inzerce v časopisech v mediální agentuře Médea. V rámci workshopu seznámil představitel agentury GfK Czech Pavel Rusý pracovníky mediální agentury Médea s metodikou a výsledky výzkumu a praktickou prací při modelování efektivity kampaní podle vlastního zadání, které umožňuje model efektivity prostřednictvím online nástroje Octopus.

Ve čtvrtek 9. 12. 2010 se v konferenčním centru U Hájků v Praze uskutečnila prezentace kvalitativní části výzkumu, který iniciovala Sekce časopisů Unie vydavatelů a realizovala agentura Millward Brown Czech Republic. Kvalitativní část výzkumu se zabývala vnímáním inzerce umístěné v časopisech.

Dne 14. 12. 2010 se uskutečnila v konferenčním centru U Hájků valná hromada Unie vydavatelů. Valná hromada projednala zprávu o činnosti Unie vydavatelů od prosince 2009, schválila hospodaření Unie vydavatelů v roce 2009 a za leden až říjen 2010. Valná hromada se zaměřila i na činnost Unie vydavatelů v roce 2011, schválila rozpočet a změnu stanov, spočívající především ve zrušení samostatné sekce SVIT. Zároveň přijala informaci o hlavních oblastech činnosti Unie vydavatelů v příštím roce. Valná hromada rozhodla, že Unie vydavatelů bude nominovat na rok 2011 za předsedkyni ABC ČR Ing. Květu Čechovou (Bauer Media).

V pondělí 20. 12. 2010 byl vydán a elektronicky distribuován Informační servis Unie vydavatelů 2010. Informační servis je malou ročenkou obsahující základní údaje o prodeji, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů za období tří čtvrtletí roku 2010. Obsahoval i aktuální kontaktní a obchodní údaje členů Unie vydavatelů a jimi vydávaných titulů ve stavu k 15. 12. 2010.

Populární sci-fi časopis Ikarie, jenž vycházel pod nakladatelstvím Mladá fronta, skončil. Bývalá redakce se ale rozhodla vydávat nový časopis s názvem XB-1, který bude čtenářům také přinášet sci-fi příběhy. Měsíčník má nového vydavatele – je jím společnost XB-1.

Vydavatelství Mladá fronta oznámilo, že upravuje portfolio titulů. U některých se změnila periodicita. Týdeník o reklamě a marketingu Strategie se stal od ledna 2011 měsíčník. Prosincovým číslem skončilo vydávání titulu Juicy.

Vydavatelství Bauer Media oznámilo, že inzertní oddělení povede od začátku roku 2011 Klára Kynosová. Post ředitele inzerce ve vydavatelství Bauer Media nebyl obsazen od léta, kdy z vydavatelství odešel Ivo Jerák. Vydavatelství Business Media CZ sdělilo, že je opustí obchodní ředitelka Ivana Cardová, která byla zodpovědná za plánování a koordinaci inzerce. Od začátku roku 2011 její kompetence vykonává generální ředitel vydavatelství Tomáš Tkačík.

Mezinárodní federace periodického tisku FIPP vydala novou edici statistické ročenky World Magazine Trends obsahující údaje o hlavních parametrech vývoje trhu časopisů ve všech rozvinutých zemích. Ročenka vyšla již po šestnácté. U každé země jsou k dispozici údaje o vývoji počtu titulů, čtenosti, inzertních příjmech, postavení časopisů na celém mediálním trhu, různých formách regulace inzerce. Zároveň je u každé země publikován přehled deseti největších titulů v hlavních žánrových kategoriích časopisů.

Vydavatelství Burda Praha, jehož tituly zastupovalo na reklamním trhu Lagardére (Hachette Filipacchi) oznámilo, že bude od příštího roku zajišťovat prodej inzerce ve většině svých titulů vlastním inzertním oddělením pod vedením Víta Fialy. To znamená, že Burda od Lagardére převzala 11 svých magazínů (mezi nimi např. Joy, InStyle, Burda či Autohit). Lagardére si ponechalo inzertně výkonné magazíny Svět ženy, Katka a Dáša.

Vydavatelství Business Media CZ prodalo časopis Supermoto vydavateli Petru Ehrlichovi.

Vydavatelství Mladá fronta zveřejnilo, že od 1. 1. 2011 provede personální změny. Na pozici generálního ředitele byl jmenován dosavadní člen představenstva zodpovědný za divizi Noviny Ing. David Hurta.