Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Čtenost tisku

ODHADY ČTENOSTI TISKU – MEDIA PROJEKT

MDS

Výzkum odhadu ctenosti tisku Media projekt (MP) je na ceském tiskovém trhu dlouhodobe zavedeným „one currency výzkumem“ zjištujícím sledovanost tiskových titulu v populaci ve veku 12 – 79 let. Výsledky tohoto výzkumu se používají pri mediálním plánování kampaní pro tisková média.
Od 1. ledna 2006 se dotazuje CAPI metodou (dotazování pomocí notebooku) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Výzkum využívá vícestupnový stratifikovaný náhodný výber a dotazování probíhá „face to face“ metodou. Pro identifikaci titulu se krome psaných názvu používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány ctyri na obrazovce a respondent se povinne vyjadruje ke každému titulu zda jej cetl. CAPI metoda navíc v dotazovací situaci u casopisu respondentovi zobrazuje tituly v poradí které je individuální na základe jeho veku pohlaví vzdelání a dalších identifikací. U všech casopisu se používá jednotná casová škála.

Na základe výsledku pilotního šetrení metodických zmen které probehlo v období srpen zárí a ríjen 2009 byly zavedeny od 1. 1. 2010 významné zmeny v metodice národního výzkumu sledovanosti tiskových médií Media projekt. Jedná se o následující zmeny:
1) posílení víceclenných domácností ve výberu
2) zkvalitnení regionální struktury prostrednictvím tzv. dynamického výberového plánu
3) zlepšení individualizace poradí dotazovaných titulu u casopisu podle sociodemografického profilu respondenta
4) úprava individualizace dotazování na príjem osoby nebo rodiny respondenta které vytvárí predpoklad pro vetší ochotu respondentu odpovídat na dotaz.

Cílem zavedení metodických zmen je významné zvýšení kvality dat a snížení míry jejich potrebného prevažování tzn. vetší kvality a hodnovernosti dat. Zmeny také vytvorily predpoklad pro stabilizaci dat za podmínky snížení rozsahu výberového vzorku o 1/6 ze stávajících 30 000 na 25 000 respondentu (od 1. 1. 2010). V souvislosti s tím se zmenilo kritérium zverejnení výsledku výzkumu. Zverejneny budou výsledky titulu které dosáhly hranice ctenosti na vydání 24 000 ctenáru. Metodologickým garantem výzkumu zustává Sociologický ústav CSAV.

Výzkum poskytuje nejen nepreberné množství informací o jednotlivých titulech a jejich ctenárích vypovídá však i o obecné povaze tisku a jeho specifikách. Data za rok 2009 nám z tohoto pohledu umožnují dozvedet se o tisku radu podstatných informací.

Tisk – mediatyp s nejvetším dosahem
Celkový dosah tiskových médií je vyšší než dosah televizí. Celkový dosah deníku vcetne jejich suplementu na jedno vydání je 70 % populace. Ješte vyšší je celkový dosah casopisu který ciní 79 % populace. Proti tomu celkový dosah všech televizních programu od terestriálních po kabelové a satelitní programy je v dobe nejvyšší sledovanosti 71 % populace. Dosah rozhlasu v dobe nejvyšší poslechovosti neprekracuje ani 1/3 populace.
čenost
čtenost
čtenost
Tisk – mediatyp pro mladé s úspešné
Rozdíly mezi dosahem tisku a televize se výrazne liší v jednotlivých vekových skupinách. Zatímco u mladých osob do 29 let je s prevahou nejvyšší dosah casopisu u vekové skupiny 30-59 let mají nejvyšší dosah casopisy následované deníky s prílohami a televizemi. Jediná veková skupina ve které má televize vyšší dosah je skupina osob ve veku 60-79 let i když i zde je celkový dosah tisku vyšší.

Rozdíly v dosahu tisku a televize jsou ješte výraznejší v cílových skupinách úspešných a aktivních osob. Pro srovnání jsme vybrali skupiny osob s VŠ vzdelání podnikatelu a vedoucích pracovníku a osob z domácností s cistým mesícním príjmem nad 40 000 Kc.

Z údaju vyplývá že dosah tiskových médií je mezi úspešnými osobami znatelne vyšší než dosah televize.
Tisk – jediný klasický mediatyp s opakovaným efektem Tisková média jsou jediný klasický mediatyp kdy uverejnení jednoho inzertního sdelení muže cílovou osobu zasáhnout opakovane. Zatímco spot v televizi ci rádiu zazní a nelze se k nemu vrátit inzerát v tisku muže být zaznamenán vícekrát podle toho kolikrát ctenár vezme titul do ruky. V rámci Media Projektu byla zjištována i informace kolikrát za období „cerstvosti“ titulu tj. za dobu odpovídající periode vydání se ctenár k titulu vrátí. Ukazuje se že s rostoucí délkou periody vydání výrazne roste efekt násobného kontaktu. Zatímco u titulu s týdenní periodicitou se ctenár k titulu v rámci periody vydání vrátí 2x u titulu s periodicitou ctvrtletní je to až 7x. Tímto efektem roste úcinnost tisku jako mediatypu.
čtenost
Komentár k tabulkám a grafum V tabulkách a grafech v této kapitole zverejnujeme výsledky z výzkumu Media projekt za celý rok 2009 a jejich srovnání s roky 2008 2007 a 2006. Odhad ctenosti je vztažen na poslední vydání titulu. Mezirocní zmena odhadu ctenosti v procentech je vypoctena jako rozdíl mezi obema obdobími který je vztažený k roku 2008. Údaj CPT zobrazuje cenu za kterou titul osloví 1 000 ctenáru ve veku 12 – 79 let. Je vypocten z prumerné ceny inzerce za celostranu v roce 2009 za základ je brána cena za plne barevnou stranu. V tabulkách jsou zarazeny pouze tituly clenu Unie vydavatelu. V prípade že titul nebyl v roce 2009 sledován ve všech ctvrtletích nebo nedosáhl v projekci požadované hranice 20 000 ctenáru není v tabulkách zarazen.DOSAH JEDNOTLIVÝCH VYDAVATELŮ
vydavatel celkem deníky suplementy časopisy
v tis. % v tis. % v tis. % v tis. %
Ringier ČR3 68641,51 75519,82 23825,22 09123,5
Bauer Media3 24136,53 24136,5
Vltava-Labe-Press (vč. Astrosat ) 2 99133,71 00511,31 95522,090610,2
Burda Praha1 92521,71 92521,7
Mafra1 87721,11 15513,01 66018,7
Sanoma Magazines Praha (vč. HomeDeco SMP)1 68118,91 68118,9
Mladá Fronta91510,3570,68689,8
Borgis8529,64505,17738,7
RF hobby8219,28219,2
Hachette Filipacchi 20005976,75976,7
Axel Springer Praha5135,85135,8
Reader‘s Digest Výběr4665,34665,3
Economia (vč. Respekt Publishing)4445,02012,32272,62112,4
Business Media CZ378 4,33784,3
Mediacop3373,83373,8
Cpress Media2582,92582,9
Motor - Presse Bohemia2522,82522,8
JIK - 051922,21922,2
Czech Press Group1001,11001,1
Egmont ČR1001,11001,1
Euronews750,8780,8
Affinity Media570,6570,6
IDG Czech550,6550,6
Kovohutě Příbram460,5460,5
Stanford360,4360,4
Trade & Leisure Publications330,4330,4
Atemi310,4310,4
Nečlenové Unie vydavatelů2 22425,02 22425,0