Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

Kalendarium

Kalendárium

Leden Valná hromada Unie vydavatelů rozhodla o změnách ve stanovách, kde mimo jiné zrušila povinnost členů ověřovat náklady titulů periodického tisku prostřednictvím ABC ČR. Valná hromada současně vyzvala členy Unie vydavatelů, aby ověřovali náklady svých titulů v systému ABC ČR. Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o činnosti od poslední valné hromady 30. 5. 2007 a rozpočty Unie vydavatelů a sekcí na rok 2008.

Vydavatelství Vogel Burda Communications působící v oblasti titulů informačních a komunikačních technologií, se přejmenovalo na Burda Communications. Ke změně došlo v souvislosti s převzetím Vogel Burda společností Burda Eastern Europe.

Měsíčník Žena & kuchyně vydavatelství Sanoma Magazines Praha vyšel v nové podobě. Rozšířil se počet stran, titul přešel na kvalitnější papír uvnitř i na obálce.

Časopis Blesk Hobby, který vydává Ringier ČR změnil grafiku. Vedle grafické změny přibyly nové rubriky.

Únor Unie vydavatelů spolu s realizátory zveřejnila výsledky odhadů čtenosti tisku Media projektu za 3. a 4. čtvrtletí 2007 a za celý rok 2007. Společně s tím byly prezentovány výsledky výzkumu poslechovosti rozhlasů Radio projekt za stejné období a výsledky NetMonitoru za prosinec 2007.

Moravské regionální tituly Deník přešly na tzv. berlínský formát a členění novin do čtyř složek. Formát a struktura všech regionálních deníků Vltava-Labe-Press se tím sjednotila.

Deník Sport a jeho suplement Sport magazín vyšel s novým logem a grafikou. Ta má být vzdušnější, klidnější a má nechat vyniknout kvalitním fotografiím. Hlavní novinkou suplementu Sport Magazín bylo rozšíření televizního programu na dvojnásobek. Deník Sport oslavil v roce 2008 55. výročí od svého založení.

Březen Vydavatelství Sanoma Magazines Praha se oficiálně stalo 100% majitelem vydavatelství Pineland, které vydává nejčtenější časopis o bydlení a bytové kultuře Dům a zahrada. Společnost Sanoma Magazines Praha vykoupila zbývající podíl, který byl dosud ve vlastnictví zakladatelů vydavatelství Tomáše Čapka a Ladislava Sosenky. Vedle magazínu Dům a zahrada byl v portfoliu časopis Living (původní titul Sanomy) a všechny jeho speciály.

Majoritní akcionář vydavatelství Economia, německá Verlagsruppe Handelsblatt (VHB), se rozhodla, že v budoucnosti více soustředí své podnikání na německý vydavatelský a internetový trh. Dospěla proto k rozhodnutí, že v roce 2008 stáhne investice z České republiky a Slovenska.

Vydavatelství Burda Praha začalo vydávat nový časopis pod hlavičkou Betynky s názvem Mámy radí a s obsahem založeným výhradně na dopisech od čtenářek. Vydavatelství Computer Press odkoupilo od Trade & Leisure Publications práva k vydávání časopisu Mobil.

Ekonomický týdeník Euro vyšel v inovované podobě. Kromě grafických úprav se změny dotkly i vnitřního uspořádání a obsahu. Zrušeny byly některé rubriky.
Vydavatelství Sanoma Magazines Praha představilo novou podobu čtrnáctideníku Sedm. Cílem změn bylo posílit vnímání časopisu jako titulu určeného pro mladé aktivní ženy zejména ve věku 25-35 let, převážně žijících ve větších městech.

Jednatelkou vydavatelství Astrosat byla jmenována Alena Černá, stávající výkonná ředitelka společnosti. Jednatelský post převzala od Zoltána Morvaie, předsedy představenstva VLP, která je majoritním vlastníkem Astrosatu.

Duben Průzkum čistých inzertních příjmů z tiskové reklamy, který pro Unii vydavatelů realizovala společnost PricewaterhouseCoopers (PwC), zjistil, že vydavatelé tisku inkasovali v roce 2007 celkem 8,579 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 to znamená zvýšení o 1,4 %. V průběhu pěti let se čisté inzertní příjmy vydavatelů zvýšily o 25 %. Na konci dubna Unie vydavatelů uskutečnila hlavní prezentaci výsledků marketingového výzkumu LAE-ČR-2008 realizovaného ve dvouletých cyklech pravidelně od roku 2000 jako součást Media projektu. Výzkum pro Unii vydavatelů provedla společnost GfK Praha. Cílem výzkumu bylo získat aktuální údaje pro plánování inzerce business- to-business v cílové skupině osob s rozhodovacími pravomocemi a analýza této cílové skupiny.

Vydavatelství Pineland se přejmenovalo na Home Deco SMP. Ke změně názvu došlo v souvislosti s převzetím společnosti vydavatelstvím Sanoma Magazines Praha. Home Deco SMP je vydavatelem časopisů Dům a zahrada, Living, Living kuchyně a Living koupelny.

Halina Pawlowská, která připravovala start magazínu Glanc, prodala svůj 20% podíl ve vydavatelství Melinor společnosti Astrosat. Rovněž druhá spolumajitelka, Adrienn Morvai, převedla svůj 20% podíl na Astrosat. Astrosat se tak stal 100% majitelem vydavatelství Melinor. Obě uvedené společnosti patří do vydavatelské skupiny Vltava-Labe-Press.

Televizní týdeník TV magazín vydavatelství Astrosat se změnil. Cílem úprav bylo titul zmodernizovat, zároveň se změnilo i logo časopisu. TV program doplněný tipy na nejzajímavější pořady týdne, aktuální reportáže, rozhovory a zajímavosti ze světa filmu a televize byly zachovány.

Vydavatelství Sanoma Magazines Praha zahájilo vydávání české verze časopisu Marie Claire. Titul vstoupil do segmentu luxusních časopisů s cílem zaměřit se hlavně na čtenářky ve věku 25-35 let z větších měst a s vyššími příjmy.

Vydavatelství RF-Hobby uvedlo na trh nový časopis s názvem History Revue se zaměřením na české i světové dějiny.

Květen Tradičně na konci května v Muzeu hudby na Malé Straně vyhlásila Unie vydavatelů výsledky 4. ročníku soutěže Časopis roku 2007, kterou pořádá Sekce časopisů. Generálním partnerem soutěže byla První novinová společnost, slavnostní večer stejně jako v předcházejících letech zajistila agentura Select Agency.

Do soutěže bylo přihlášeno 97 časopisů a 47 obálek, které soutěžily v 15 kategoriích. Ředitelem soutěže byl Jiří Mikeš. Prahu navštívila delegace více než 30 reprezentantů Asociace distributorů periodického tisku ARPP z Ruské federace. Odbornou část týdenního programu delegace zajistila Unie vydavatelů. Pracovníci Unie vydavatelů členy delegace seznámili se základním přehledem o velikosti o fungování trhu periodik v České republice a způsobech jeho měření. Členové delegace navštívili rovněž vydavatelství Business Media, Burda Commucations a Economia, kde se zajímali o specifika distribuce různých skupin titulů. Setkali se také se zástupci distribuční firmy HDS Retail a navštívili provozy distribučních firem Mediaservis a PNS a diskutovali přitom s jejich představiteli. Závěrečnou částí odborného programu byla i exkurze na typická místa prodeje tisku v Praze a okolí. Na závěr se zástupci Unie vydavatelů setkali s předsedou ARPP panem A. Oskinem a diskutovali s ním také o rozdílnosti systému distribuce tisku v ČR a v Ruské federaci.

Vydavatelství RF Hobby začalo vydávat nový čtvrtletník Top Cars zaměřený zejména na luxusní auta a motocykly. Jedná se o vůbec první magazín tohoto vydavatelství ze segmentu motoristických titulů.

Vydavatelství Burda Praha rozšířilo svoji nabídku interaktivních časopisů o nový časopis s názvem Tipy a triky.

Červen Unie vydavatelů vydala Ročenku 2008, a to již počtvrté jako přílohu týdeníku Marketing& Media. Obsahem Ročenky 2008 byl katalog kontaktů na členy Unie vydavatelů a jejich tištěné i internetové tituly. Datovou část ročenky tvořily kapitoly věnované tiskovému i internetovému trhu - ověřování nákladu tisku, výzkum odhadů čtenosti - Media projekt, výdaje na reklamu v tisku, výdaje na internetovou reklamu.

Ročenka byla zpřístupněna i v elektronické podobě, která pod odkazem „Porovnávání deníků a časopisů“ umožňuje fulltextově vyhledat dle názvu titulu, vydavatele či periodicity žádané tituly. Ty lze na následujících obrazovkách jednoduchou navigací a ovládáním porovnat podle nákladu, čtenosti či reklamních příjmů. Porovnání je možné v pětiletých řadách za roky 2003 – 2007.

Předseda dozorčí rady vydavatelství Economia a zároveň její minoritní akcionář Miroslav Pavel převedl svůj podíl ve společnosti ve výši cca 6 % na majoritního vlastníka Handelsblatt Investments.

Červenec Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva vydavatelství Vltava-Labe- Press se stal Miroslav Pavel. V obou jmenovaných funkcích vystřídal Zoltána Morvaie, který se vrátil do Maďarska. Rozhodla o tom valná hromada VLP. Vedle Pavla valná hromada jmenovala za člena představenstva Stanislava Žiačika. Dalšími členy představenstva zůstali Lucia Pavlikova, Václav Pinkava a Roman Gallo.

Vedení týdeníku Reflex se ujal Pavel Šafr, který v šéfredaktorské pozici vystřídal Petra Bílka. Ten vedl Reflex v uplynulých 13 letech.

Srpen Zahájen proces sloučení vydavatelských společností Burda Praha a Burda Communications. Jejich majitel, německá Burda Verlag Osteuropa, se rozhodl obě tuzemské společnosti sloučit. Burda Verlag Osteuropa už vloni získala 100% podíl ve vydavatelství Vogel Burda, které následně přejmenovala na Burda Communications. Fúze byla dokončena v listopadu.

Vydavatelství Sanoma Magazines Praha začalo vydávat dvouměsíčník Moje země vycházející pod hlavičkou Týdeníku Květy. Obsahově je časopis věnován výhradně České republice.

Dosavadní člen představenstva, ředitel redakcí a šéfredaktor skupiny Deník Roman Gallo rezignoval na všechny svoje funkce ve vydavatelství Vltava-Labe-Press.

Září Do funkce ředitele Unie vydavatelů byl od 1. září jmenován Jozef Šabľa. Dosavadní ředitel Jan Šusta působil v rámci Unie vydavatelů jako poradce a konzultant do konce února 2009.

Mediální zastupitelství Interdeco Global Advertising změnilo název na Lagardere Advertising. Změna jména společnosti a její nová korporátní identita byla součástí strategie transformace na multimediální společnost.

Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000 přišlo s relaunchem svého filmového měsíčníku Premiere. Nová vize časopisu Premiere zahrnula hlavně rozšíření cílové skupiny na 19–35 let.

Zářijové číslo magazínu o vaření, měsíčníku Chef Gurmán z vydavatelství Astrosat, se představilo v novém formátu a s novou grafickou úpravou. Cílem bylo osvěžit vzhled časopisu.

Čtvrteční magazínová příloha deníku MF Dnes prošla proměnou. Od září se magazín představil s grafickými a obsahovými změnami.

Vydavatelství Stanford přestalo vydávat česky psanou verzi týdeníku Czech Business Weekly (CBW). V prodeji tak zůstala pouze původní anglická verze.

Říjen Poslanecká sněmovna schválila 149 hlasy ze 155 přítomných návrh novely trestního řádu, do něhož byl začleněn i poslanecký návrh předsedy ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny M. Bendy. Poslanecký návrh změnil původní podobu návrhu, jehož cílem bylo rozšíření ochrany obětí trestných činů a zejména dětí a mládeže tak, že ustanovuje tresty odnětí svobody nebo vysokou finanční pokutu až do výše 5 milionů korun za zveřejnění záznamů policejních odposlechů nebo jiných materiálů obsahujících osobní údaje pocházejících z trestních řízení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím z 8.10. 2008 povolil změnu vlastníka vydavatelství Economia. Kupující stranou byla společnost Respekt Media, jejímž jediným akcionářem je Zdeněk Bakala. Prodávající stranou pak skupina Handelsblatt.

Měsíčník Reader’s Digest Výběr stejnojmenného vydavatelství prošel od října v Česku proměnou, která odpovídá globálnímu relaunchování tohoto světově nejčtenějšího magazínu. Titul vyšel v nové grafické úpravě, s novým logem a sloganem (Sdílíme jeden svět).

Inzertní oddělení vydavatelství Vltava-Labe- Press (VLP) opustil Roman Stolejda, který po odchodu Dalibora Neuschla v letošním květnu zastřešoval národní i regionální prodej.

Listopad Za organizační podpory Unie vydavatelů se v Praze uskutečnila valná hromada Evropské asociace vydavatelů novin ENPA. Valná hromada se uskutečnila v Praze v souvislosti s předsednictví České republiky Radě EU v prvním pololetí 2009. Cílem valné hromady bylo poznat názory českých představitelů na úkoly českého předsednictví v oblastech, které mají vliv na činnosti vydavatelů a také jim ze strany ENPA tyto zájmy prezentovat. V rámci programu se uskutečnilo v Černínském paláci setkání účastníků valné hromady a zástupců českých vydavatelů a šéfredaktorů deníků s místopředsedou vlády ČR pro evropské záležitosti A. Vondrou. Při této příležitosti čeští novináři vyjádřili své negativní stanovisko k návrhu novely trestního řádu, která omezuje investigativní žurnalistiku.

Pro účastníky valné hromady uspořádala Unie vydavatelů také zajímavou besedu s pamětníky o událostech roku 1968 a 1989 a jejich významu pro svobodu tisku ve střední Evropě. Beseda byla spojena s výstavkou dobového a samizdatového tisku. Závěry valné hromady byly formulovány do tzv. pražské deklarace, která vyjadřuje stanoviska ENPA k probíhajícím legislativním procesům v rámci EU a cíle ENPA v rámci jejich projednávání. Pražská deklarace upozorňuje také na nebezpečí pro svobodu tisku, které vyplývají z takových přijímaných právních norem v rámci jednotlivých zemích EU, jako je jmenovitě uvedená novela trestního řádu v ČR.

V hotelu Crowne Plaza se uskutečnila odborná konference Forum Media ´08. Unie vydavatelů byla jedním z odborných garantů a podílela se na konferenci jako partner části programu zaměřeného na tištěná media. V této části programu vystoupil renomovaný britský specialista v oblasti marketingových výzkumů tiskového trhu pan Guy Consterdine s přednáškou na téma Efektivita tiskové reklamy v novinách a časopisech. Výzkum účinnosti tiskové reklamy v časopisech a jeho první výsledky prezentovali T. Tkačík (generální ředitel společnosti Business Media CZ a místopředseda představenstva Sekce časopisů Unie vydavatelů) a P. Rusý (GfK Praha, realizátor). V rámci Unií vydavatelů garantované části programu vystoupil také tehdejší prezident Unie vydavatelů T. Böhm a ředitel inzerce vydavatelství Sanoma Magazines Praha J. Vávra.v

Unie vydavatelů spolu s realizátory zveřejnila výsledky Media projektu za 2. a 3. Q. 2008. Data potvrdila vysoký zásah tiskových titulů v české populaci. Nejméně jeden deník si v posledních 14 dnech přečetlo 83 % populace ČR , tj. 7, 35 mil. osob ve věku 12 – 79 let. Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaného na tiskovém trhu v ČR je 89 % občanů ČR ve věku 12 – 79 let, tj. absolutně 7, 83 mil. osob. Data z výzkumu rovněž dokumentují specifickou vlastnost tisku, opakovanou četbu konkrétního vydání. Tento počet opakovaných kontaktů s titulem dokumentuje, kolikrát se čtenář vrací k aktuálnímu výtisku a čte jej. U týdeníku je tento opakovaný zásah 2,2, u čtrnáctideníků 3,8 a u časopisů s měsíční periodicitou 5,6.

Deník Mladá fronta DNES otiskl článek obsahující rozhovor s prezidentem ENPA V. Leharim, jr., ve kterém vyjádřil negativní postoj ENPA k novele trestního řádu a upozornil na ohrožení svobody tisku v ČR v případě jejího přijetí.

Unie vydavatelů formulovala spolu se Syndikátem novinářů a Asociací televizních organizací dopis, který byl zaslán předsedovi Senátu P. Sobotkovi, místopředsedovi P. Pithartovi a předsedovi stálé mediální komise Senátu J. Oberfalzerovi. V dopise signatáři žádají, aby Senát odložil hlasování o návrhu novely trestního řádu postoupené Poslaneckou sněmovnou, aby se mohla uskutečnit diskuse mezi senátory a odbornou veřejností o důsledcích novely pro svobodu tisku a o nesouladu novely s ústavním řádem a mezinárodními normami.

Vydavatelství Sanoma Magazines Praha se rozhodlo od 1. ledna 2009 omezit portfolio vydávaných časopisů. Ukončilo proto vydávání sedmi časopisů (Kreativ, Překvapení v kuchyni, Báječná neděle, Delikatesy, Living, S tebou mě baví život a TV Duel & Film).

Z funkce ředitele inzerce vydavatelství Sanoma Magazines Praha a také z představenstva Sekce časopisů Unie vydavatelů odešel Jiří Vávra. V obou funkcích ho nahradila Karin Vedrová.

Prosinec V Praze se za podpory Unie vydavatelů a vydavatelství Sanoma Magazines Praha uskutečnilo čtvrtletní jednání komisí a představenstva Evropské federace vydavatelů časopisů FAEP. FAEP na jednáních formuloval svoji strategii pro rok 2009 a další výhled činnosti. Strategie se zaměří na vysvětlování úlohy časopisů jako media, které pomáhá občanům a spotřebitelům v jejich orientaci v rozmanité nabídce služeb a výrobků a umožňuje jim rozhodovat se znalostí věci. FAEP také publikoval dokument s názvem Charta svobody tisku. V rámci programu se uskutečnila společná večeře s představiteli členů Unie vydavatelů a zástupci státních orgánů ČR. Setkání se kromě jiných zúčastnil předseda výboru Senátu Parlamentu ČR pro evropské záležitosti L. Sefzig. Při té příležitosti FAEP předal dokument, ve které shrnuje své postoje a argumenty pro podporu postojů, které by mělo české předsednictví zaujmout vůči záležitostem týkajícím se zájmů evropských vydavatelů.

a výrobků a umožňuje jim rozhodovat se znalostí věci. FAEP také publikoval dokument s názvem Charta svobody tisku. V rámci programu se uskutečnila společná večeře s představiteli členů Unie vydavatelů a zástupci státních orgánů ČR. Setkání se kromě jiných zúčastnil předseda výboru Senátu Parlamentu ČR pro evropské záležitosti L. Sefzig. Při té příležitosti FAEP předal dokument, ve které shrnuje své postoje a argumenty pro podporu postojů, které by mělo české předsednictví zaujmout vůči záležitostem týkajícím se zájmů evropských vydavatelů. J. Oberfalzerem, Senát na návrh jeho ústavně právního výboru odmítl novelu trestního řádu v částech, které omezují investigativní žurnalistiku (nikoliv tam, kde se jedná o ochranu obětí) a vrátil návrh Poslanecké sněmovně.