Unie vydavatelůVýběr ročníku: 

Čtenost tisku

ODHADY ČTENOSTI TISKU – MEDIA PROJEKT

Zdroj údajů a grafů: SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha – MEDIAN za období 1. 1. 2008 – 17. 12. 2008, 1. 1. 2007 – 17. 12. 2007 a 1. 1. 2006 – 17. 12. 2006 a OMD Czech.
Výzkum odhadů čtenosti tisku Media projekt (MP) je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let. Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro tisková média. Od 1. ledna 2006 se dotazuje CAPI metodou (dotazování pomocí notebooků) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Výzkum je realizován na vzorku 30 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ metodou. Pro identifikaci titulů se kromě psaných názvů používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány čtyři na obrazovce a respondent se povinně vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl. CAPI metoda navíc v dotazovací situaci u časopisů respondentovi zobrazuje tituly v pořadí, které je individuální na základě jeho věku, pohlaví, vzdělání a dalších identifikací. U všech časopisů se používá jednotná časová škála. Metodologickým garantem výzkumu je Sociologický ústav ČSAV. Výzkum poskytuje nejen nepřeberné množství informací o jednotlivých titulech a jejich čtenářích, vypovídá však i o obecné povaze tisku a jeho specifikách. Data za rok 2008 nám z tohoto pohledu umožňující dozvědět se o tisku řadu podstatných informací.

Tisk – mediatyp s největším dosahem
Celkový dosah tiskových médií je vyšší než dosah televizí. Celkový dosah deníků včetně jejich suplementů na jedno vydání je 73% populace. Ještě vyšší je celkový dosah časopisů, který činí 81% populace. Proti tomu celkový dosah všech televizních programů od terestriálních po kabelové a satelitní programy je v době nejvyšší sledovanosti pouze 71% populace. Dosah rozhlasu v době nejvyšší poslechovosti nepřekračuje ani 1/3 populace.
(viz. graf 1)

Tisk – mediatyp pro mladé s úspěšné
Rozdíly mezi dosahem tisku a televize se výrazně liší v jednotlivých věkových skupinách. Zatímco u mladých osob do 29 let je s převahou nejvyšší dosah časopisů, u věkové skupiny 30-59 let mají nejvyšší dosah časopisy, následované deníky s přílohami a teprve poté televize. Jediná věková skupina, ve které má televize vyšší dosah, je skupina osob ve věku 60-79 let.
(viz. graf 2)

Rozdíly v dosahu tisku a televize jsou ještě výraznější v cílových skupinách úspěšných a aktivních osob. Pro srovnání jsme vybrali skupiny osob s VŠ vzděláním, podnikatelů a vedoucích pracovníků a osob z domácností s čistým měsíčním příjmem nad 40.000 Kč. (viz. graf 3)
Z údajů vyplývá, že dosah tiskových médií je mezi úspěšnými osobami znatelně vyšší než dosah televize.

Tisk – jediný klasický mediatyp s opakovaným efektem
Tisková média jsou jediný klasický mediatyp, kdy uveřejnění jednoho inzertního sdělení může cílovou osobu zasáhnout opakovaně. Zatímco spot v televizi či rádiu zazní a nelze se k němu vrátit, inzerát v tisku může být zaznamenán vícekrát podle toho, kolikrát čtenář vezme titul do ruky. V rámci Media Projektu byla zjišťována i informace, kolikrát za období „čerstvosti“ titulu, tj. za dobu odpovídající periodě vydání, se čtenář k titulu vrátí. Ukazuje se, že s rostoucí délkou periody vydání výrazně roste efekt násobného kontaktu. Zatímco u titulů s týdenní periodicitou se čtenář k titulu v rámci periody vydání vrátí 2x, u titulu s periodicitou čtvrtletní je to až 9x. Tímto efektem roste účinnost tisku jako mediatypu. (viz. graf 4)

Komentář k tabulkám a grafům
V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za celý rok 2008 a jejich srovnání s roky 2007 a 2006. Odhad čtenosti je vztažen na poslední vydání titulu. Meziroční změna odhadů čtenosti v procentech je vypočtena jako rozdíl mezi oběma obdobími, který je vztažený k roku 2007. Údaj CPT zobrazuje cenu, za kterou titul osloví 1 000 čtenářů ve věku 12 – 79 let. Je vypočten z průměrné ceny inzerce za celostranu v daném roce, za základ je brána cena za plně barevnou stranu. V tabulkách jsou zařazeny pouze tituly členů Unie vydavatelů. V případě, že titul nebyl v roce 2008 sledován ve všech čtvrtletích nebo nedosáhl v projekci požadované hranice 20 000 čtenářů, není v tabulkách zařazen.


DOSAH JEDNOTLIVÝCH VYDAVATELŮ
vydavatel celkem deníky suplementy časopisy
v tis. % v tis. % v tis. % v tis. %
Ringier ČR3 89744,22 02022,92 29426,02 12724,1
Bauer Media3 38838,43 38838,4
Vltava-Labe-Press (vč. Astrosat ) 2 87432,61 26914,4 1 98522,55816,6
Sanoma Magazines Praha (vč. HomeDeco SMP)2 10123,82 10123,8
Burda Praha1 98922,51 98922,5
Mafra1 94422,01 07612,21 49717,03193,6
Mladá Fronta8569,78569,7
Borgis8119,24114,77568,6
Axel Springer Praha7518,57518,5
Hachette Filipacchi 20006867,86867,8
RF hobby6737,66737,6
Reader‘s Digest Výběr4585,24585,2
Business Media CZ4194,74194,7
Mediacop3964,53964,5
Economia3854,42232,52532,9127 1,4
Lidové noviny3664,12202,53183,6
Melinor2973,42973,4
Motor - Presse Bohemia2823,22823,2
Cpress Media2753,12753,1
IDG Czech1732,01732,0
Egmont ČR1421,61421,6
Respekt Publishing1171,31171,3
Czech Press Group1081,21081,2
Euronews981,1981,1
JIK - 05931,193
Trade & Leisure Publications730,8730,8
Kovohutě Příbram nástupnická590,7590,7
Stanford390,4390,4
Atemi280,3280,3
Nečlenové Unie vydavatelů2 25325,52 25225,5