Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

SEKCE VYDAVATELŮ INTERNETOVÝCH TITULŮ A INTERNETOVÝ TRH

Reklama na internetu v roce 2007

Průzkum vývoje objemu internetové reklamy SVIT. Placená reklama na českých internetových serverech dosáhla v roce 2007 více než 3,4 miliardy korun.

Dynamický růst
Stalo se již tradicí, že v Ročence Unie vydavatelů jsou publikovány výsledky průzkumu vývoje objemu internetové reklamy, který organizuje SVIT ve spolupráci s K anceláří ABC ČR. V této ročence informujeme o výsledcích již sedmého ročníku průzkumu, který sekce uskutečnila v únoru a březnu 2008 mezi obchodně významnými českými servery. Výsledky průzkumu po dalším zpracování představenstvem SVIT ukazují, že internetová reklama rostla v roce 2007 neočekávaným tempem 69,7 % a celkový souhrn všech forem placené internetové reklamy za rok 2007 představuje 3 442 mil. Kč.
Bannerová reklama a další formy internetové reklamy
Předností průzkumu pořádaného SVIT je, že se formou vhodně strukturovaných dotazníků zaměřuje na sledování údajů o více formách internetové reklamy. Předmětem zájmu není jen plošná bannerová reklama realizovaná na reklamních pozicích, ale také další formy internetové reklamy, jako je umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova, systémy na bázi platby za klik a další. Na základě získaných podkladů lze proto odvodit, že objem plošné bannerové reklamy v roce 2007 dosáhl 1 955 mil. Kč (meziroční nárůst o 60,2 %) a souhrnný objem ostatních forem představoval v roce 2007 hodnotu 1 487 mil. Kč (nárůst o 84,0 %), což je více než u bannerové reklamy. Průzkum sleduje i vývoj čistých příjmů, i když zde je zjišťování obtížnější a méně přesné. Podle zjištěných údajů lze odhadovat, že čisté příjmy z bannerové reklamy činily v roce 2007 přibližně 1 100 mil. Kč.

Objem internetové reklamy v letech 2000 – 2007 (v mil. Kč, rok 2007 – odhad)
graf_svit1.gif(10 kb)

Faktory růstu a upevnění postavení internetu na reklamním trhu
Odhad dvacetiprocentního růstu internetové reklamy v roce 2007, se kterým účastníci průzkumu na začátku roku počítali, se ve světle konečných údajů ukázal jako velmi podhodnocený. Přitom rychlý vývoj internetové reklamy v roce 2007, který významně překonal původní odhad, nepramenil z žádných neočekávaných nebo mimořádných dynamizujících faktorů.
Proto lze oprávněně soudit, že si zadavatelé inzerce začali ve větší míře uvědomovat přednosti internetové reklamy. Svou nezastupitelnou úlohu jistě sehrálo i šíření dalších progresivních forem internetové reklamy a reklamních formátů, jak o tom hovoří následující článek. Výsledky průzkumu umožňují v určité míře provádět srovnání s výstupy monitoringu inzerce TN S Media Intelligence, umožňují učinit závěr, že nebývalý růst internetové reklamy v roce 2007 změnil její postavení vůči dalším mediím, jak ukazuje tabulka.

Vývoj reklamních příjmů medií v letech 2007 a 2006 podle monitoringu inzerce
tabulka
Zdroj údajů: TN S Media Intelligence – monitoring inzerce 2006 a 2007, internet – odhad SVIT

Rok 2008
Účastníci průzkumu odhadují vývoj pro rok 2008 spíše střízlivě a domnívají se, že po loňském boomu bude v tomto roce růst méně příkrý, byť budou v roce 2008 působit některé mimořádné faktory, které v dřívějších letech zřejmě vždy přinesly nárůst objemu internetové reklamy (olympijské hry, pohár Euro 2008 v kopané, regionální a senátní volby). I tak je ale předpokládán celkový nárůst reklamy na internetu o přibližně 25 %. To by znamenalo, že celkový objem internetové reklamy v roce 2008 dosáhne hodnoty přibližně 4,3 mld. Kč.

Další aktivity
Mezi další aktivity SVIT na podporu internetové reklamy, které si již získaly známost v širším okruhu odborníků, patří soutěž i.Reklama a propagace úspěšných internetových reklamních kampaní. Soutěž i.Reklama.2007, jejíž výsledky byly vyhlášeny 6. prosince 2007 byla již šestým ročníkem. Soutěž byla v minulém roce přesunuta do podzimního termínu a její vyhlášení se uskutečnilo spolu s vyhlášením výsledků soutěže Internet Effectiveness Awards. Soutěže se zúčastnilo v šesti komoditních kategoriích typických pro internetovou reklamu celkem 53 prací.

Vítězné práce v jednotlivých kategoriích:
Automobily - motorismus
Inzerent: Peugeot
Reklama s názvem: Peugeot – Neriskujte pirátské opravy
Agentura: Euro RSCG 4D
Autoři: Michal Šiml, Radek Málek
tabulka
Finance
Inzerent: Komerční banka
Reklama s názvem: KB: Flexibilní hypotéka
Agentura: Euro RSCG 4D
Autoři: Michal Šiml, Radek Málek, Martin Skala, Martin Pavlica
tabulka
Informační technologie
Inzerent: Microsoft
Reklama s názvem: Microsoft – Stáhni a vypal
Agentura: Wunderman
Autoři: Agentura Wunderman
tabulka
Komunikace
Inzerent: T-Mobile Czech Republic
Reklama s názvem: Cube Ball
Agentura: FG Forrest
Autoři: Michal Vrzáček, Jana Podvalská, Yauhen Bahdanau
tabulka
Rychloobrátkové zboží
Inzerent: Kofola ČR
Reklama s názvem: Kofola léto 2007
Agentura: Arc Worldwide
Autor: David Beneš
tabulka
Inzerent: Plzeňský Prazdroj
Reklama s názvem: Chuť užít si každou chvílku - Birrel
Vytvořil: MA FRA a Rust2 a K lemperer
Autor: Radek Veselý
tabulka
Ostatní
Inzerent: Ekokom
Reklama s názvem: Ekokom - Jak třídit
Agentura: Euro RSCG 4D
Autoři: Michal Šiml, Michal Cidlina, Radek Málek, Martin Skala
tabulka