Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Čtenost tisku

ODHADY ČTENOSTI TISKU – MEDIA PROJEKT

Zdroj údajů a grafů: SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha – MEDIAN za období 1. 1. 2007 – 17. 12. 2007 a 1. 1. 2006 – 17. 12. 2006
Výzkum odhadů čtenosti tisku Media projekt (MP) je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let. Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro tisková média. Výzkum realizují společnosti GfK Praha a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace komunikačních agentur (AKA), metodickým koordinátorem je Sdružení komunikačních a mediálních agentur v ČR (SKMO).

Metodika
Od 1. 1. 2006 výzkum Media projekt využívá CAPI metodu (dotazování pomocí notebooků) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Výzkum je stejně jako v minulých letech realizován na vzorku 30 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ metodou. Pro identifikaci titulů se kromě psaných názvů používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány čtyři na obrazovce a respondent se povinně vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl. CAPI metoda navíc v dotazovací situaci u časopisů respondentovi zobrazuje tituly v pořadí, které je individuální na základě jeho věku, pohlaví, vzdělání a dalších identifikací. U všech časopisů se používá jednotná časová škála.

Výstupy
Výstupy jsou počítány vždy za pololetí zpětně bez rozlišení jednotlivých čtvrtletí (tzv. klouzavá pololetí). Do výsledků výzkumu jsou zařazeny všechny tiskové tituly, které splňují podmínku, že byly měřeny po celou dobu odpovídající publikovanému období. Zveřejněny nejsou pouze výsledky těch titulů, které nedosáhly v projekci hranice čtenosti na vydání 20 000 čtenářů. Výsledky výzkumu jsou k dispozici ve formě tištěných výstupů (Standard Media Report, Analytic Media Report), elektronických výstupů (primární data) anebo v elektronické podobě tištěných výstupů.
V běžném roce jsou výsledky výzkumu zveřejňovány první čtvrtek v únoru za 2. pololetí předcházejícího roku, a dále vždy první čtvrtek v měsících květnu, srpnu a listopadu. S aktuálními výsledky výzkumu se lze seznámit při pravidelných prezentacích, které probíhají společně s výzkumy Radio projekt a NetMonitor nebo na hlavní straně webových stránek Unie vydavatelů (http://www. unievydavatelu.cz).

Účast ve výzkumu
Ve výzkumu jsou sledovány pouze tituly těch vydavatelů, kteří se podílí na financování výzkumu. Uzavření smlouvy s Unií vydavatelů je proto hlavní podmínkou pro účast ve výzkumu, přičemž není nezbytné, aby vydavatel byl členem Unie vydavatelů. Cena se vypočítává z prodaného nákladu a čtenosti za uplynulé období, v případě, že titul nemá prodaný náklad ověřený v systému ABC ČR, používá se deklarovaný tištěný náklad. U nových tiskových titulů platí rovněž tzv. ochranná lhůta. Do dotazování může být zařazen pouze titul, pokud doba mezi prvním vydáním titulu a prvním dnem sběru dat v Media projektu (sběr nových dat začíná vždy na začátku čtvrtletí) přesáhne u deníků 14 dní, u týdeníků a čtrnáctideníků 3 měsíce a u měsíčníků a titulů s delší periodicitou 6 měsíců. Uvedené pravidlo platí bez výjimek, tzn. že vydavatel nemůže požádat o zkrácení nebo prominutí lhůty.

Komentář k tabulkám a grafům
V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za celý rok 2007 a jejich srovnání s rokem 2006. Odhad čtenosti je vztažen na poslední vydání titulu. Meziroční změna odhadů čtenosti v procentech je vypočtena jako rozdíl mezi oběma obdobími, který je vztažený k roku 2006. Údaj CPT zobrazuje cenu, za kterou titul osloví 1 000 čtenářů ve věku 12–79 let. Je vypočten z průměrné ceny inzerce za celostranu v roce 2007, za základ je brána cena za plně barevnou stranu. V tabulkách jsou zařazeny pouze tituly členů Unie vydavatelů. V případě, že titul nebyl v roce 2007 sledován ve všech čtvrtletích nebo nedosáhl v projekci požadované hranice 20 000 čtenářů, není v tabulkách zařazen.


DOSAH JEDNOTLIVÝCH VYDAVATELŮ
vydavatel celkem deníky suplementy časopisy
v tis. % v tis. % v tis. % v tis. %
Ringier ČR 3 818 43,4 2 076 23,6 2 034 23,1 2 194 24,9
Vltava Labe Press (včetně titulů vydavatelství Astrosat) 3 406 38,7 1 392 15,8 2 262 25,7 985 11,2
Bauer Media 3 397 38,6 0 0,0 0 0,0 3 397 38,6
Sanoma Magazines Praha (vč. Pineland) 2 222 25,3 0 0,0 0 0,0 2 222 25,3
MAFRA 1 958 22,2 1 270 14,4 1 568 17,8 98 1,1
Burda Praha 1 653 18,8 0 0,0 0 0,0 1 653 18,8
Borgis 874 9,9 458 5,2 814 9,3 0 0,0
Axel Springer CZ 807 9,2 0 0,0 0 0,0 807 9,2
Mladá fronta 637 7,2 0 0,0 0 0,0 637 7,2
Hachette Filipacchi 2000 622 7,1 0 0,0 0 0,0 622 7,1
RF hobby 549 6,2 0 0,0 0 0,0 549 6,2
Reader´s Digest Výběr 501 5,7 0 0,0 0 0,0 501 5,7
Business Media CZ 391 4,4 0 0,0 0 0,0 391 4,4
Lidové noviny 389 4,4 238 2,7 334 3,8 0 0,0
Mediacop 381 4,3 0 0,0 0 0,0 381 4,3
Economia 372 4,2 190 2,2 267 3,0 121 1,4
Motor - Presse Bohemia 345 3,9 0 0,0 0 0,0 345 3,9
Burda Communications 333 3,8 0 0,0 0 0,0 333 3,8
Computer Press 333 3,8 0 0,0 0 0,0 333 3,8
IDG Czech 152 1,7 0 0,0 0 0,0 152 1,7
Trade & Leisure Publications 148 1,7 0 0,0 0 0,0 148 1,7
Czech Press group 142 1,6 0 0,0 0 0,0 142 1,6
Egmont ČR 127 1,4 0 0,0 0 0,0 127 1,4
Respekt Publishing 88 1,0 0 0,0 0 0,0 88 1,0
Euronews 86 1,0 0 0,0 0 0,0 86 1,0
JIK - 05 85 1,0 0 0,0 0 0,0 85 1,0
Stanford 58 0,7 0 0,0 0 0,0 58 0,7
Kovohutě Příbram nástupnická 47 0,5 0 0,0 0 0,0 47 0,5
Atemi 35 0,4 0 0,0 0 0,0 35 0,4
Nečlenové Unie vydavatelů 2 115 24,0 0 0,0 0 0,0 2 115 24,0
Zdroj údajů a grafů: SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha – MEDIAN
za období 1. 1. 2007 – 17. 12. 2007 a 1. 1. 2006 – 17. 12. 2006