Unie vydavatelů

Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Čtenost tisku

ODHADY ČTENOSTI TISKU – MEDIA PROJEKT

Zdroj údajů a grafů: SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha – MEDIAN za období 1. 1. 2006 – 17. 12. 2006

Kvalitativní posun v datech výzkumu Media projekt 2006

Media projekt je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let. Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro tisková média.
Dlouhodobě výzkum podléhá detailní kontrole správnosti metodologických postupů. Kontinuálně je metodologickým garantem Sociologický ústav ČSAV, v průměru každé 3 roky je kvalita výzkumu ověřována prostřednictvím mezinárodních auditů. Výsledkem těchto kontrol a podrobných rozborů mezinárodních metodik obdobných projektů je nová podoba Media projektu od roku 2006. Od 1.1. 2006 zahájil Media projekt další etapu svého vývoje výraznou změnou metodologických postupů, od tohoto data také sleduje pouze tiskové tituly.

Co nového se událo v metodice zjišťování odhadů čtenosti tiskových titulů?

 • hlavní změnou je přechod na dotazování s pomocí notebooků (CAPI)
 • pro identifikaci titulů se používají jejich loga
 • významná změna nastala především v dotazovací situaci u časopisů - respondentovi se zobrazují loga titulů v pořadí, které je individuální na základě jeho věku, pohlaví, vzdělání a dalších identifikací
 • respondent se vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl
 • u všech časopisů se používá jednotná časová škála

  V čem Media projekt zachoval kontinuitu?

 • silnou stránkou výzkumu je jeho vzorek – i nadále se provádí 30 000 rozhovorů ročně
 • rozhovory se provádějí formou face to face dotazování
 • používá se vícestupňový stratifikovaný systematický náhodný výběr
 • realizátorem výzkumu jsou agentury GfK Praha a Median

  V čem je Media projekt od roku 2006 kvalitnější?

 • Nejčastějším argumentem pro hodnocení kvality dat odhadu čtenosti tiskových titulů je poměr mezi prodaným nákladem titulu a odhady jeho čtenosti. Pokud se do extrémních hodnot u tohoto ukazatele dostává větší počet titulů, mediální data se stávají častým terčem kritiky, zejména z řad vydavatelů. Data Media projektu 2006 zaznamenala v této oblasti významný kvalitativní posun.
 • Jiným příkladem zkvalitnění mediálních dat je zlepšení informací o dotázaných.

  Významné zlepšení poměru mezi prodaným nákladem a odhadem čtenosti titulu

  V roce 2005 se v hodnotách méně než 1 a více než 10 čtenářů na prodaný výtisk vyskytovalo 13 tiskových titulů. V roce 2006 již pouze jeden titul (a to nad hranicí horního extrému).

  Následující graf ukazuje příznivý vývoj titulů s extrémními hodnotami počtu čtenářů na prodaný výtisk v meziročním srovnání za 1. pololetí daného roku. Eliminace časopiseckých titulů, u nichž odhad počtu čtenářů na prodaný výtisk byl pod hodnotou 1, celkově zvýšila korelaci mezi prodaným nákladem a čteností titulů. Celkově došlo ke zvýšení počtu čtenářů na výtisk z 2,77 v r. 2005 na 3,22 v r. 2006.

  graf vývoj titulů


  Zlepšení informací o dotázaných

  Kromě zkvalitnění mediálních dat došlo ke zlepšení informací o dotázaných, mj. u příjmů respondentů – charakteristik důležitých pro zmapování ekonomické situace dotázaných. Výrazně se zvýšil podíl respondentů, uvádějících své osobní i rodinné příjmy. Tato skutečnost byla způsobena změnou dotazovací situace u příjmů – je zajištěna větší anonymita při uvádění těchto „citlivých“ údajů. V roce 2005 nebyl zjištěn osobní příjem u třetiny dotázaných, v aktuálních datech není k dispozici u necelé pětiny.

  graf zlepšení informací


  Vzhledem k výrazné změně metodiky Media projektu od ledna 2006 nelze data srovnávat s předcházejícím obdobím, proto v následujících tabulkách je uveden pouze rok 2006.


 • DOSAH JEDNOTLIVÝCH VYDAVATELŮ
  celkem deníky suplementy časopisy
  v tis. % v tis. % v tis. % v tis. %
  Ringier ČR 3984 45.5 1743 19.9 2169 24.7 2501 28.5
  Vltava Labe Press (včetně titulů vydavatelství Astrosat) 3426 39.1 1297 14.8 2971 33.9 371 4.2
  Bauer Media 2947 33.6 0 0.0 0 0.0 2947 33.6
  Sanoma Magazines Praha (vč. Pineland) 2570 29.3 0 0.0 0 0.0 2570 29.3
  MAFRA 1763 20.1 1096 12.5 1570 17.9 0 0.0
  Burda Praha 1608 18.3 0 0.0 0 0.0 1608 18.3
  Borgis 895 10.2 488 5.6 829 9.5 0 0.0
  Axel Springer CZ 819 9.3 0 0.0 0 0.0 819 9.3
  Mladá fronta 643 7.3 0 0.0 0 0.0 643 7.3
  Hachette Filipacchi 2000 565 6.4 0 0.0 0 0.0 565 6.4
  Reader´s Digest Výběr 462 5.3 0 0.0 0 0.0 462 5.3
  RF hobby 452 5.2 0 0.0 0 0.0 452 5.2
  Mediacop 451 5.1 0 0.0 0 0.0 451 5.1
  Vogel Burda Communications 444 5.1 0 0.0 0 0.0 444 5.1
  Economia 410 4.7 205 2.3 287 3.3 140 1.6
  Computer Press 405 4.6 0 0.0 0 0.0 405 4.6
  Lidové noviny 380 4.3 228 2.6 324 3.7 0 0.0
  Springer Media CZ 373 4.3 0 0.0 0 0.0 373 4.3
  Motor-Presse Bohemia 343 3.9 0 0.0 0 0.0 343 3.9
  Trade & Leisure Publications 142 1.6 0 0.0 0 0.0 142 1.6
  Egmont ČR 134 1.5 0 0.0 0 0.0 134 1.5
  Czech Press Group 125 1.4 0 0.0 0 0.0 125 1.4
  Euronews 91 1.0 0 0.0 0 0.0 91 1.0
  R-Presse 90 1.0 0 0.0 0 0.0 90 1.0
  Kovohutě Příbram 52 0.6 0 0.0 0 0.0 52 0.6
  Stanford 44 0.5 0 0.0 0 0.0 44 0.5
  Atemi 34 0.4 0 0.0 0 0.0 34 0.4
  Nečlenové Unie vydavatelů 2694 30.7 84 1.0 0 0.0 2646 30.2
  Ve výpočtu byla použita i data titulů se čteností menší než 20 000.
  Zdroj: Media projekt - SKMO - Gfk Praha, Median 1.1.2006 - 17.12.2006