Unie vydavatelů
Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Čtenost tisku

Odhady čtenosti tisku - Media projekt

Zdroj údajů a grafů: SKMO, realizace GfK Praha - MEDIAN za období 1.1. - 17.12.2005 a 1.1. - 17.12.2004
Minulý rok 2005 nebyl výjimečný pouze tím, že byl posledním v dalším tříletém cyklu Media projektu, ale i tím, že to byl poslední rok, ve kterém probíhalo společné dotazování na čtenost tisku a poslechovost rozhlasů. Od 1. ledna 2006 je výzkum odhadů čtenosti tisku a poslechovost rozhlasů zajišťován dvěma oddělenými projekty s odlišnou metodikou dotazování. Jedno však mají oba výzkumy společné. Tištěný papírový dotazník je v roce 2006 už minulostí. Výzkum odhadů čtenosti tisku od 1. ledna 2006 přešel na novou CAPI technologii – dotazování pomocí notebooků.

Prakticky celý rok 2005 byl ve znamení příprav nového výzkumu. V 1. čtvrtletí roku podle zadání Unie vydavatelů byly agenturami GfK Praha, MEDIAN, Millward Brown a STEM/MARK realizovány 4 pilotní výzkumy. Vyhodnocení výsledků všech pilotů provedl Sociologický ústav AV ČR. Po posouzení v příslušných sekcích Unie vydavatelů a na základě vyjádření spoluzadavatele výzkumu Asociace komunikačních agentur bylo rozhodnuto výzkum odhadů čtenosti od 1. ledna realizovat prostřednictvím CAPI za využití afinitního (žánrového) dotazování časopisů metodou navrženou společností GfK Praha. Jednání o konečné podobě výzkumu však tímto rozhodnutím teprve začala. Předchozí vývoj nabízel čtyři varianty možného pokračování. Po sérii jednání s potencionálními realizátory i se zástupci Rozhlasové sekce SKMO bylo nakonec rozhodnuto o osamostatnění výzkumu odhadů čtenosti tisku od ledna 2006. Za realizátory byly vybrány společnosti GfK Praha a MEDIAN. Mezi nimi a zadavateli výzkumu pak prakticky po celý zbytek roku probíhala jednání o smlouvě a metodice výzkumu.

CAPI výzkum v roce 2006. Co zůstává beze změny?

Stejně jako v předcházejícím cyklu je výzkum realizován na vzorku 30 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ metodou. V platnosti zůstává pravidlo o ochranné době, podle kterého nový tiskový titul může být zařazen do dotazování v případě, že doba mezi prvním vydáním titulu a prvním dnem sběru kvartálních dat je alespoň 6 měsíců. Ve výstupech z Media projektu nadále nebudou uváděny výsledky u titulů, jejichž odhad čtenosti nedosáhl v projekci 20 000 čtenářů. I v roce 2006 je zajištěna optimalizace dat z výzkumů Media projekt a Media & Market & Lifestyle a tím i jednotná měna tiskových dat.

Co je nového?

Zásadní změnou, která již byla zmíněna, je osamostatnění dotazování tisku od poslechovosti rozhlasů. Druhá podstatná změna souvisí s počtem sledovaných a vyhodnocovaných titulů. Na základě dohody mezi zástupci Unie vydavatelů a AKA ve výstupech Media projektu nebudou zveřejněny a od 2. pololetí ani sledovány tituly těch vydavatelů, kteří se nepodílí na financování výzkumu. Hlavní metodické změny jsou následující: - identifikace titulů všech periodicit pomocí barevných log
- sloučení otázky na delší dosah čtenosti a čtenosti na vydání do jedné
- povinná odpověď na každý titul
- regionalizace seznamu médií
- zařazení otázky na spontánní vybavení si četby časopisů v horizontu 7 dnů
- individualizace pořadí dotazování časopisů podle charakteristik respondenta
- nový přístup ke zjišťování příjmů
- zařazení volnočasových aktivit

První výsledky z výzkumu budou zveřejněny ve čtvrtek 3. srpna 2006 za 1. a 2. čtvrtletí roku 2006 na vzorku 15 000 respondentů.


Dosah jednotlivých vydavatelů (pokrytí populace 12-79 let)
celkem deníky suplementy časopisy
1 2 1 2 1 2 1 2
Ringier ČR 3 710 42% 1 751 20% 2 098 24% 1 955 22%
Vltava-Labe-Press (včetně Astrosat) 3 277 38% 1 322 15% 2 857 33% 273 3%
Bauer Media 2 380 27% - - - - 2 380 27%
Sanoma Magazines Praha 2 147 25% - - - - 2 147 25%
Mafra 1 874 21% 1 174 13% 1 667 19% - -
Burda Praha 1 171 13% - - - - 1 171 13%
Borgis 953 11% 533 6% 864 10% - -
Axel Springer Praha 725 8% - - - - 725 8%
Lidové noviny 499 6% 317 4% 435 5%
Economia 392 4% 182 2% 240 3% 141 2%
Springer Media CZ 387 4% - - - - 387 4%
Hachette Filipacchi 2000 385 4% - - - - 385 4%
Reader's Digest Výběr 385 4% 385 4%
Mladá Fronta 373 4% - - - - 373 4%
Vogel Burda Communications 337 4% 337 4%
Mediacop 311 4% - - - - 311 4%
Computer Press 287 3% - - - - 287 3%
Motor - Presse Bohemia 253 3% - - - - 253 3%
RF hobby 241 3% - - - - 241 3%
Peloton 150 3% - - - - 150 3%
Trade & Leisure Publications 107 1% 107 1%
Czech Press Group 99 1% - - - - 99 1%
Kovohutě Příbram nástupnická 91 1% 91 1%
R-Presse 79 1% - - - - 79 1%
Egmont ČR 77 1% 77 1%
Euronews 50 1% 50 1%
Stanford 39 0% - - - - 39 0%
ATEMI 34 0% - - - - 34 0%
Nečlen Unie vydavatelů 3 008 34% 202 2% 2 884 33%
Pozn.: 1 = projekce čtenářů v tisících; 2 = pokrytí v % populace 12-79 let
Zdroj: Media projekt - SKMO - GfK Praha, Median 1.1.2005 - 17.12.2005