Unie vydavatelů
Výběr ročníku: 
Ročenka Unie vydavatelů 2006

Ročenka Unie Vydavatelů

Kalendárium

Leden - Senát Parlamentu České republiky vyhověl žádosti Unie vydavatelů na změnu novely Poštovního zákona podle vládního návrhu zákona a s touto úpravou návrh vrátil Poslanecké sněmovně, která jej v navrženém znění schválila 21. ledna. - Novým přidruženým členem Unie vydavatelů se stalo vydavatelství Stavební a investorské noviny, vydávající stejnojmenný odborný měsíčník pro stavebnictví.

Únor - Do Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) byla přijata společnost Atlas CZ. - Zveřejněny výsledky sledovanosti médií z výzkumu Media projekt za 3. a 4. čtvrtletí 2004 a za celý rok 2004 - Vydavatelství Czech Press Group ukončilo vydávání čtvrtletníků Fénix a Kleopatra - Z pozice jednatele a ředitele společnosti Astrosat na vlastní žádost odešel Ing. Jiří Kašpar. Ve funkci jednatele ho vystřídal Zoltán Morvai.

Březen - Z podnětu Unie vydavatelů společnost Pricewaterhouse Coopers zopakovala průzkum čistých příjmů vydavatelů za reklamu v periodickém tisku tentokrát za rok 2004. Agentura se obrátila s žádostí o poskytnutí údajů na 37 vydavatelů, jejichž hrubé inzertní příjmy podle monitoringu inzerce TNS A-Connect přesáhly 0,3% tržního podílu. Průzkum bylo možné považovat za reprezentativní, neboť údaje poskytli vydavatelé, jejichž celkový podíl na trhu představoval více než 50%. - Představenstvo Unie vydavatelů rozhodlo o auditu údajů o pultovém prodeji ověřovaných titulů členů Unie vydavatelů za leden a únor 2005 nezávislou renomovanou auditorskou společností přímo u distributorů Mediaprint Kapa a v První novinové společnosti. Audit za oba měsíce provedla renomovaná auditorská kancelář Vorlíčková & Leitner. Výsledek mimořádného ověřování potvrdil naprostou hodnověrnost systému ověřování ABC ČR a zveřejňovaných údajů. - Vyšel nový bulvární deník SuperSpy vydavatelství Stratosféra - V nové podobě se objevil v prodeji nedělník Nedělní svět vydavatelství Mediacop. - Vydavatelství Vogel Burda Communications zastavilo vydávání titulu Digital Home. Titul PlayMobil ze stejného vydavatelství byl převeden na tiskárnu Reproprint - Vydavatelství Springer Media CZ ukončilo vydávání časopisu Autorating z důvodu nízké rentability časopisu dané hlavně nákladnou licencí. - Z vydavatelství Ringier ČR odešli ředitelé deníkové a časopisecké sekce Karel Vágner a Marcel Náhlovský. Karel Vágner se v srpnu stal novým výkonným ředitelem vydavatelství Astrosat.

Duben - Vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Zlatý štoček 2004. Soutěž proběhla v deseti kategoriích a celkem soutěžilo 374 inzerátů a kampaní. Součástí slavnostního večera bylo i vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže o nejlepší reklamu v českých internetových médiích i. Reklama.2004. - Vydavatelství Vltava-Labe-Press (VLP) zvýšilo počet svých deníků na území střední a východní Moravy. Od dubna zde zavedlo pět nových mutací: Prostějovský den, Nové Přerovsko, Hranický den, Moravský sever a Slovácké noviny. - Vydavatelství RF Hobby na začátku dubna zahájilo vydávání nového čtrnáctideníku Epocha. - Vydavatelství Europress koupilo od vydavatelství StarPress CZ ochranné známky a autorská práva k vydávání týdeníku Šťastný Jim a internetové doméně http://www.ijim.cz.

Květen - V Kongresovém sále hotelu Ambassador byly vyhlášeny výsledky 1. ročníku soutěže Nejlepší časopisy roku 2004, který vyhlásila a uspořádala Unie vydavatelů. Generálním partnerem soutěže byla Česká pošta, s. p. První ročník soutěže Nejlepší časopisy roku 2004 byl inspirován soutěží britské asociace časopisů PPA. Unie vydavatelů napoprvé vyhlásila šest základních soutěžních kategorií, v nichž soutěžilo celkem 103 titulů a obálek (výsledky byly zveřejněny v Ročence 2005). - Poprvé jako příloha týdeníku Marketing&Media vyšla Ročenka Unie vydavatelů 2005. Na přípravě Ročenky spolupracovala s Unií vydavatelů také mediální agentura OMD Czech. - Po akvizici televizní stanice Óčko rozšířila mediální skupina MAFRA portfolio médií o nový hudebně-společenský časopis Filter. - Nový titul Digitální byt představilo vydavatelství Atemi. - Nový měsíčník s názvem Dovolená 2005 uvedlo na trh vydavatelství Trade & Leisure Publication. - Vydavatelství Burda Praha prodalo filmový časopis Cinema, jehož vydávání dosud zajišťovalo.

Červen - Valná hromada Unie vydavatelů rozhodla o zrušení členství vydavatelství Stratosféra a Hearst-Stratosféra v Unii vydavatelů k 23. 6. 2005, a to z důvodu nesplnění povinnosti ověřovat náklady periodického tisku prostřednictvím ABC ČR. - Dosud přidružené členství v Sekci vydavatelů internetových titulů (SVIT) bylo valnou hromadou změněno na řádné členství. - Za člena Unie vydavatelů bylo přijato vydavatelství ATEMI s.r.o, které vydává zájmové, sportovní a odborné tituly FotoVideo, Golf Digest C&S, Domo, Domo architekt, Spektra, Spektra architekt. - Časopis Mladý svět koupila společnost Mediacop a sloučila jej se svým časopisem Instinkt. Mladý svět přestal vycházet. - Společnost Riverside Europe, mezinárodní fond investující do firem nekotovaných na burze, se stala novým většinovým podílníkem vydavatelství Computer Press, které je členem Unie vydavatelů.

Červenec - Ve shodě s doporučeními Sekce deníků a Sekce časopisů rozhodlo představenstvo Unie vydavatelů o realizaci výzkumu Media projekt prostřednictvím CAPI dotazování za využití afinitního (žánrového) dotazování časopisů metodou navrženou GfK Praha. Zajištěním výzkumu byly pověřeny společnosti GfK Praha a MEDIAN. - Na základě zmocnění valné hromady z 23. 6. 2005 rozhodlo představenstvo Unie vydavatelů o zrušení členství vydavatelství IDG Czech, které přestalo dodávat data do ABC ČR. - Přidruženým členem Unie vydavatelů se stalo vydavatelství ATOZ Publishing. Vydavatel vydává odborné tituly Zboží & Prodej, Systémy logistiky, HOREKA a Bodycare. - Vydavatelství Computer Press začalo vydávat nový časopis MobilMania, který vstoupil do segmentu titulů o mobilech s nízkou prodejní cenou. - Pod značkou Blesk vydavatelství Ringier ČR uvedlo na trh nový měsíční nazvaný Blesk Hobby. - Vydavatelství Sanoma Magazines Praha majetkově vstoupilo do vydavatelství Peloton, které vydává časopis o bydlení Dům a zahrada. Na vydavatelství Peloton pak byly převedeny tituly o bydlení.

Srpen - Zveřejnění výsledků odhadů čtenosti a poslechovosti rozhlasů z výzkumu Media projekt za 1. pololetí roku 2005. - Portfolio časopisů vydavatelství Egmont ČR, zaměřujícího se hlavně na dětské tituly, se rozšířilo o nový měsíčník s názvem Šťastná 13. - Zahájeno vydávání nového nedělníku Aha! Sport vydavatelství Ebika.

Září - Ve Smetanově sále Autoklubu ČR se uskutečnil odborný seminář k problematice DPH ve vztahu ke zboží polygrafického průmyslu. Seminář uspořádala Unie vydavatelů ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů. - Vzhledem k tomu, že vydavatelství Futura oznámilo ABC ČR jednostranné ukončení jednání o uzavření smlouvy o ověřování nákladů, bylo na základě pověření a rozhodnutí valné hromady představenstvem zrušeno jeho členství v Unii vydavatelů. - Představenstvo schválilo za člena vydavatelství EBIKA, s.r.o., které vydává tituly AHA! a AHA SPORT. - Kvalifikačního zápasu české fotbalové reprezentace s Rumunskem využilo vydavatelství Ringier ČR k odstartování nového sportovního nedělníku Nedělní Sport. - Z vydavatelství Astrosat odešel obchodní ředitel Ing. Petr Tuček - Ringier ČR jmenoval nové obchodní ředitele. Za skupinu Blesk je odpovědný Karel Polcar, skupinu Časopisy vede David Šaroch. Ředitelem skupiny Sport se stal Daniel Ebermann. - Ředitelem společnosti Reader’s Digest Výběr pro ČR a SR se stal Martin Slavík, který předtím působil jako ředitel nakladatelství Albatros.

Říjen - Za člena Unie vydavatelů bylo přijato vydavatelství JIK-05, spol. s r. o., které vydává programový týdeník TV Pohoda. - Nový celostátní bulvární deník Šíp začala vydávat společnost Vltava-Labe-Press, dosud působící v segmentu regionálních deníků. Současně přestal vycházet Večerník Praha. - Vydavatelství Sanoma Magazines Praha zahájilo vydávání nového časopisu s tematikou vaření nazvaného Žena & kuchyně.- Vydavatelství Burda Praha odstartovalo vydávání české verze německého měsíčníku Joy, který je lifestylovým titulem pro ženy. - Světově známý magazín GEO začal vycházet i v České republice. Titul, který poprvé vyšel v Německu na konci 80. let minulého století, vydává v mnoha zemích vydavatelská skupina Gruner+Jahr. V České republice titul vydává vydavatelství Motor-Presse-Bohemia. - Šéfredaktorem Hospodářských novin se stal Petr Šimůnek. Na postu vystřídal Romana Galla, který se stal šéfredaktorem serveru Aktuálně.cz

Listopad - Společná prezentace výzkumů čtenosti tisku Media projekt a poslechovosti rozhlasů Radio projekt, které jsou realizovány samostatně od ledna 2006. Prezentován byl také výzkum návštěvnosti webových stránek NetMonitor a jeho výsledky za září 2005. Představení výzkumů bylo spojené se zveřejněním výsledků Media projektu za 2. a 3. čtvrtletí 2005. - Poprvé vychází nový zdarma rozdávaný deník vydavatelství Ringier ČR nazvaný 24 hodin. Deník je distribuován od pondělí do pátku v Praze a okolí. - Odborný časopis s názvem HRM začala vydávat společnost Economia. HRM se zabývá trendy a nástroji v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich vlivem na podnikání. Je určen pro vyšší a top management ve středních a velkých firmách. - Vydavatelství Astrosat uvedlo na trh nový televizní čtrnáctideník TV Star, čímž doplnilo své portfolio o třetí programový titul. - Nový měsíčník s názvem Dotační věstník vydala Economia. - Vydavatelství RF Hobby představilo první nákupní magazín věnovaný módě a kosmetice nazvaný Fashion Club.

Prosinec - K 1. prosinci proběhla fúze dceřiných společností PNS (s výjimkou společnosti R. E. T. Olomouc). Fúze se uskutečnila formou sloučení do jediného celku, nástupnické dceřinné společnosti PNS Grosso. PNS Grosso je pak dále rozdělena do 7 regionálních divizí, které jsou nástupnickými organizacemi bývalých regionálních “grosso” společností holdingu PNS. - Nový exkluzivní časopis o cestování Travel Digest uvedlo na trh vydavatelství Atemi. - Vydavatelství Computer Press zahájilo vydávání nového časopisu věnovanému spotřební elektronice a domácí zábavě s názvem Home Cinema. - Tomáš Fošenbauer odešel po sedmi letech z pozice výkonného ředitele a prokuristy společnosti Springer Media CZ. - Karel Klinčok opustil pozici obchodního ředitele vydavatelství Axel Springer Praha. Od 1. ledna začal působit jako zástupce ředitele inzerce vydavatelství Europress.